Alin Özinian

Bataklığın, karanlığın içinde itiraz ve isyan / ALİN OZİNİAN

Bataklığın, karanlığın içinde itiraz ve isyan / ALİN OZİNİAN

İtiraz ve isyanı yönlendirmekte mesele, Şirazlı Naeini’nin yaptığı gibi. Var olabildiğimiz...