12
Aralık
2023
Salı
FEKE - ADANA
Belediye Sayfaları
Nufus
2.006.650
Yüz Ölçümü
14.030
İlçe Sayısı
16
Vali
Nufus
19.489
Yüz Ölçümü
1.335
Belediye Sayısı
41
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Feke Genel Bilgi

 Feke Genel Görünüm
Akdeniz Bölgesi'nde Adana İline bağlı bir ilçe olan Feke, kuzey ve doğusunda Saimbeyli, güneydoğu ve güneyinde Kozan, güneybatısında Aladağ, batı ve kuzeybatısında da Kayseri ile çevrilidir. 

İlçe toprakları Orta Torosların yüksek sıralarının kapladığı engebeli bir alanda yer almaktadır. Büyük bölümünü Tahtalı Dağları'nın engebelendirdiği ilçenin kuzeyinde Feke Dağı (1.838 m.), kuzeybatısında Tahtafırlatan Dağı (2.495 m) yükselmektedir. Bu dağlar yoğun orman örtüsü ile kaplı olup su kaynağı bakımından da zengindir. Dar ve dik vadiler içerisinden akan akarsulkar ilçe içerisinde düzlük oluşturmazlar.

İlçenin başlıca akarsuyu Seyhan Irmağı'nın bir kolu olan Göksu Irmağı'dır. Adana’ya 122 Km. uzaklıktaki Feke, İlin kuzey kesiminde Çukurova’yı İç Anadolu’ya bağlayan Gülek geçidinden sonra ikinci yol üzerindedir.

 Deniz seviyesinden 620 m. Yüksekliktedir. 38 köyü bulunan ilçenin yüzölçümü 1.335 km2’dir.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bitkisel üretim verimi düşük olup, az miktarda arpa, buğday, fasulye ve mısır yetiştirilmektedir. Tahtalı dağlarındaki yaylalarda çok sayıda küçükbaş hayvan yetiştirilmekte olup hayvancılığa bağlı süt ve süt ürünleri üretimi yapılmaktadır. İlçede yapağı ve kıl üretimi ve dokumacılık da gelişmiştir.

 

Feke Kalesi

Tarihi çok eskilere dayanan eski Feke, MÖ.XVI.yüzyılda Hititlerin, MÖ.VI.yüzyılda Perslerin, MÖ.333 yılında Büyük İskender’in eline geçmiş, daha sonra da Romalılar ve Bizanslıların egemenliği altına girmiştir. Kilikya’ya Arap orduları girdikten sonra buradaki Ermeni göçmenleri 1081 yılında Toroslara yerleşmiş ve Vakha Feke Kalesini Bizanslıların elinden almışlardır. Yöre daha sonra Memlüklere geçmiş, Türk boylarının Anadolu’ya gelmesi sonucunda bölgeye Türkler egemen olmuştur. 

XVI.yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına katılan Feke, XIX.yüzyıl sonlarında Kozan sancağına bağlı bir kaza idi. Kurtuluş Savaşı öncesinde Fransız işgaline uğramış, 1921'de bu işgalden kurtarılmıştır.Cumhuriyet döneminde de ilçe konumunu sürdürmüştür. Feke, 1942 yılında bugünkü bulunduğu yerde yeniden kurulmuştur.

Eski ilçe merkezinin bulunduğu yerdeki Feke Kalesi'nin  XII.yüzyılda Bizanslılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Bunun dışında ilçede herhangibi eski eser kalıntısına rastlanılmamıştır.

Kent Haber Kültür Kurulu

Fotoğraflar: www.resimler.tv ve www.sihirlitur.com sitelerinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 4 Şubat 2008 Pazartesi 10:46:15
Güncelleme :24 Temmuz 2009 Cuma 14:11:32

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?