1
Ekim
2023
Pazar
SEYHAN - ADANA
Belediye Sayfaları
Nufus
2.006.650
Yüz Ölçümü
14.030
İlçe Sayısı
16
Vali
Nufus
1.007.992
Yüz Ölçümü
420
Belediye Sayısı
32
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Seyhan Genel Bilgi

  Seyhandan Bir Görünüm
Adana İli'nin Merkez İlçesi iken, 1986 yılında ayrı bir ilçe olan Seyhan'ın Denizden yüksekliği 23 metre olup, 30 köyü bulunmaktadır. Yüzölçümü 420 km2’dir.

Eski çağlardan beri askeri ve ticari yollar üzerinde bulunuşundan ötürü tarihin çeşitli dönemlerinde istilâlara maruz kalmıştır. MÖ.XV.yüzyılda kentin bulunduğu Kilikya bölgesi Hititlerin egemenliği altına girerek Hitit Federasyonu'ndan Kızwatna Krallığına bağımlı olmuştur. Kızwatna Krallığının bir şehri olan Adana'nın ismi Boğazköy'de ele geçen tabletlerde "Uru Adania" olarak geçmiştir. Bununla beraber çevrede Hitit dönemine ve Kral Asitavandas zamanına ait pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

Kilikya Bölgesinin Akdeniz'e açılan koyları, zengin gümüş madenleri, ormanları ve bereketli toprakları Asurluların dikkatini buraya çekmiştir. Asurlular bir süre bölgeyi egemenlikleri altına almışlarsa da sonunda Kilikyalılar onlara karşı ayaklanmışlardır. MÖ.VI.yüzyılın ortalarında Kilikya Bölgesi ile birlikte bu yöre de Perslerin eline geçmiş ancak, MÖ.333 yılında Büyük İskender'in Pers İmparatoru Darius'u Adana'nın doğusundaki Dörtyol-Payas Ovası'nda yenmesinden sonra Makedonyalıların egemenliğine geçmiştir.

Büyük İskender İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra bölge Seleukosların payına düşmüştür. Akdeniz korsanlarının, Roma deniz ticaretine ağır darbeler vurmasından ötürü, Roma buraya güçlü bir ordu 
  Hasan Ağa Camii
göndermiştir. Romalılar ilk savaşta başarılı olamamışlar, Pompeus'un emrine bütün eyalet kuvvetleri verilmiş ve bunlara 500 savaş gemisi de katılmıştır. Romalılar korsanların kalelerini ele geçirmiş ve böylece Kilikya bölgesi Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılmıştır. İmparator Hadrianus MS.120-135 yıllarında Adana'ya önem vermiş ve burasını önemli bir ticaret merkezi haline getirmiştir. MS.395'de Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra yöre, Doğu Roma'nın yönetimine girmiş, İmparator Iustinianus (527-565) zamanında şehir imar edilmiş, köprüler, kemerler ve su yolları, hamamlar yapılmıştır.

MS.VII.yüzyılın ortalarında Arap akınlarının Anadolu'ya yönelmesinden sonra, Emevi halifesi Abdülmelik (685-705) şehri ele geçirmiş ve İslâm kültürünün kökleşmesinde etkili olmuştur. MS.XII.yüzyılda şehir Haçlılar tarafından istilâ edilmiş, zaman zaman Bizans ile Kilikya'daki Ermeni Prensliği arasında el değiştirmiştir. MS.XIII.yüzyılda Memlûklular Ermeni Prensliğini ortadan kaldırmış, Horasan'dan gelen oğuzların Yüreğir boyundan Ramazanoğulları buraya yerleşmiştir. Ramazanoğulları Beyliği Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır'ın Kölemen sultanları arasında sıkışıp kalmıştır. 

  Seyhan Baraj Gölü
Adana bölgesi Yavuz Sultan selim'in Mısır seferi sırasında (1517) Osmanlı topraklarına katılmışsa da, Ramazanoğlu Mahmut Bey'in Yavuz Sultan selim ile Mısır Seferine katılması ve Adana şehrinin anahtarını Ona vermesinden ötürü eyaletin yönetimi bir süre daha Ramazanoğulları'nın elinde kalmıştır. Ramazanoğulları babadan oğula geçen valilik sistemi ile Adana ve Çukurova bölgesini Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalarak idare etmiştir.

XIX.yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğuna karşı isyan eden Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa yöreyi ele geçirmiş, Kütahya Antlaşması (1833) ile Mısır'a bağlanmış, ardından yapılan Londra Antlaşması (1840) ile tekrar Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çeşitli uygarlıkların kent merkezi olma konumu yüzyıllar boyunca devam ettirmiştir. İlçe 1918-1920 tarihi arasında Fransız işgalinde kalmış ve 05.01.1922 de işgalden kurtarılmıştır.

İlçede günümüze gelebilen eserler şunlardır:

Ulu Cami
Eski Cami (Yağ Camisi)
Yeni Cami
Akça (Ağca Mescit) Mescit
Hasan Ağa Camisi (Hasan Kethüda)
Cuma Fakıh Mescidi
Alemdar Mescidi
Ali dede Mescidi
Hasır Pazarı Mescidi
Memiş Paşa Camisi
Mestanzade Camisi
Şeyh Zülfa Camisi
Yeşil Mescit
Sabancı Merkez Camisi
Kemeraltı Camisi
Ramazanoğlu Türbesi
Şehit Duran Mezarı
Ziya Paşa Mezarı
Taş (Eski) Köprü
Saat Kulesi
Adana Kalesi
Ulu Cami Medresesi
Yağ Cami Medresesi
Gün Hanı
Tuz Hanı
Çarşı Hamamı
Irmak (Yalı) Hamamı
Mestan Hamamı
Yeni Hamam
Atatürk Anıtı
Adana Bedesteni (Arasta)
Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Etnoğrafya Müzesi
Vakıf Sarayı

Kenthaber Kültür Kurulu 

Fotoğraflar: www.narinhotel.com,www.webrehberi.net ve www.resimcim.com

Yayın Tarihi : 4 Mayıs 2008 Pazar 16:24:27
Güncelleme :5 Mayıs 2008 Pazartesi 11:48:56

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR