12
Aralık
2023
Salı
YUMURTALIK - ADANA
Nufus
2.006.650
Yüz Ölçümü
14.030
İlçe Sayısı
16
Vali
Nufus
19.155
Yüz Ölçümü
501
Belediye Sayısı
19
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Yumurtalık Genel Bilgi

  Yumurtalıktan Bir Görünüm
Akdeniz Bölgesi'nde, Adana İline bağlı bir ilçe olan Yumurtalık, doğu ve güneyde İskenderun Körfezi, güneybatı ve batıda Karataş, kuzeybatıda Yüreğir, kuzeyde Ceyhan, kuzeydoğuda da hatay ili ile çevrilidir.

İlin güneyinde yer alan ilçe toprakları alçak dağlarla kuşatılmış kıyı düzlüklerinden oluşmuştur. İlçenin kuzey ve kuzeydoğusunda doğal sınırı oluşturan Misis tepelerinin yüksekliği ilçe topraklarında 500 m.yi aşmamaktadır. Çukurova'nın güneydoğu kesimini oluşturan kıyı boyunca da dar ve uzun düzlükler bulunmaktadır. Buradaki Portakalş burnu ile ilçenin güney kıyısında bulunan koy, İskenderun Körfezi'ne açılmaktadır. Yumurtalık Körfezi denilen bu koyun kuzey kıyısı doğal kumsallar halindedir. Buradaki tepelik alanlarda da yer yer çam topluluklarına rastlanmaktadır.

Adana'ya 80 km uzaklıkta olan ilçenin yüzölçümü 501 km2 olup, 2000 Yılı genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 22.575'tir.

İlçenin ekonomisi tarım, balıkçılık, turizm ve sanayie dayalıdır. İlçe halkı geçimini daha çok tarımdan sağlamaktadır. yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında buğday, pamuk ve arpa gelmektedir. Az miktarda portakal, mandalina, üzüm, yerfıstığı ve soya yetiştirilir. Yumurtalık Körfezindeki dalyanlarda balıkçılık yapıldığı gibi halkın bir bölümü de teknelerle Akdeniz'de de balıkçılık yaparlar.

Kerkük'ten iskenderun Körfezine kadar uzanan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Yumurtalık'ın Gölovası 
  Yumurtalık Ayas Kalesi
bucağının ndoğusundan geçmektedir. Botaş'a ait olan bu tesislerde ham petrol Kırıkkale rafinerisine pompalanır. Bunun yanı sıra Yumurtalık köyü yakınlarında da akaryakıt depoları bulunmaktadır. Yumurtalık kıyılarındaki kumsallar ve tatil siteleri de yörenin ekonomisine turizm açısından katkı sağlamaktadır.

Antik Kilikya Bölgesi'nin sınırları içerisinde bulunan Yumurtalık'ta ilk yerleşimin MÖ.VII.yüzyılda başladığı sanılmaktadır. Kilikya Krallığı MÖ.VI.yüzyılda Persler, daha sonra Makedonyalılar ve Seleukoslar yöreye hakim olmuşlardır. MS.II.yüzyılda Akdeniz korsanlarının eline geçmiş, MS.67'de Roma'ya bağlanmış, ardından Bizanslılar, Araplar, 1336'da memlüklar hakim olmuştur. Osmanlıların egemenliğine Yavuz Sultan selim zamanında, 1517'de geçmiştir. XIX.yüzyılın ilk yarısında bir süre Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın yönetiminde kalmıştır.

XIX.yüzyılın sonlarına doğru Cebelibereket (Osmaniye) Sancağının Payas kazasına bağlı nahiye olarak yönetilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra Ceyhan ilçesine bağlanan Yumurtalık 1959'da ilçe konumuna getirilmiştir.

Yumurtalık'ta günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Antik Aigai kenti kalıntıları, Ayas (Kestanbol) Kalesi ve Ayas Su Kemeri bulunmaktadır. Yumurtalık'ın karşısındaki küçük adada da Kız Kalesi denilen bir kale kalıntısı vardır.Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar: wowturkey.com ve www.resimler.tv siterinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 6 Mayıs 2008 Salı 23:05:09
Güncelleme :6 Mayıs 2008 Salı 23:07:26

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR