25
Şubat
2024
Pazar
ELEŞKİRT - AĞRI
Belediye Sayfaları
Nufus
530.879
Yüz Ölçümü
11.376
İlçe Sayısı
8
Vali
Nufus
40.867
Yüz Ölçümü
1.529
Belediye Sayısı
65
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Eleşkirt Genel Bilgi

Ağrı iline bağlı bir ilçe olan Eleşkirt, kuzeyinde Kars ili, doğusunda Merkez ilçe, güneyinde Tutak ilçesi, güneybatı, batı ve kuzeybatıda da Erzurum ili ile çevrilidir. Türkiye'nin en yüksek dağlık kesiminde yer alır. Batı ve kuzey kesimleri 3.000 m. yüksekliğindeki Aras Güneyi dağları ile çevrilidir. İlçenin en yüksek noktası kuzeyindeki 3.432 m. yüksekliğinde olan Büyükköse Dağı'dır. Kış aylarında ulaşıma kapanan bu dağ üzerinde Eleşkirt ile Horasan arasındaki Tahir Geçidi (2.315 m.), Tutak'ı patnos'a bağlayan Kılıç Geçitleri (2.095 m.) bulunmaktadır. İlçenin büyük bölümünü kuzey-batı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir çöküntü meydana getirir.

İlçe topraklarını ilçe sınırı dışında güneybatıya doğru akan Murat Irmağı'nın kollarından Şeriyan, Eleşkirt ve Ahmetbey dereleri sular.

Ağrı İli'ne 35 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 1.529 km2, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 48.892'dir.

İlçe ekonomisinde hayvancılık temel dayanak olup, koyun yetiştirilir. Canlı hayvan ticareti ve süt üretimi ön plândadır. Ayrıca arıcılık yapılmaktadır. Eleşkirt Ovasında buğday, arpa, şeker pancarı, patates ve soğan yetiştirilirse de verim oldukça düşüktür.

Eleşkirt yöresindeki ilk yerleşim, kentin kuzeydoğusundaki Toprakkale'de yapılmıştır. Urartu Krallığına bağlı önemli bir kale olan, Kafkasya ile Anadolu arasındaki geçit yeri niteliği taşıyan bu yere Celayirliler ve Moğollar hakim olmuştur. yavuz Sultan selim'in Çaldıran Seferinden sonra da Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Tanzimattan sonra Erzurum vilayetinin Beyazıt sancağına bağlı bir kaza olan Eleşkirt, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşında, I.Dünya Savaşı sırasında Rusların eline geçmişse de Sovyet Devrimi'nden sonra da (1917) yeniden Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. İlçe merkezi Toprakkale'den bugünkü yerine XVII.yüzyıldan sonra taşınmıştır.

İlçede günümüze gelebilen eserler; Toprakkale ve Toprakkale Camisi 'dir.

 

 

Kenthaber Kültür Kurulu


 

Yayın Tarihi : 23 Mart 2009 Pazartesi 17:52:02

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR