25
Şubat
2024
Pazar
TAŞLIÇAY - AĞRI
Belediye Sayfaları
Nufus
530.879
Yüz Ölçümü
11.376
İlçe Sayısı
8
Vali
Nufus
22.714
Yüz Ölçümü
798
Belediye Sayısı
38
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Taşlıçay Genel Bilgi

Taşlıçay Genel Görünüm

Ağrı iline 32 km.uzaklıkta olan Taşlıçay ilçesi doğusunda Diyadin ve Doğubeyazıt ilçeleri, kuzeyinde Tuzluca (Iğdır) ilçesi, batısında Merkez ilçe ve Hamur ilçesi, güneyinde Erciş(Van) ilçesi ile çevrilidir. İlçe Türkiye-İran transit yolu üzerinde Murat nehrinin kuzey kıyısında kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği,1660 m,yüzölçümü 798 km2’dir. İlçenin büyük bir bölümü 2000 m.den yüksek dağlık alanlardan oluşur. Kuzeyini Perli Dağı'nın güney uzantıları, güneyini Aladağ'ın kuzey uzantıları, güneybatı kesimini de Kandil dağı'nın doğu bölümü sınırlandırır.İlçenin dağlık alanlardan daha alçak olan orta kesimi çöküntü alanıdır. Murat ırmağı'nın kolları bölgeyi sular. Dağların yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar hayvancılık alanlarıdır.

2002 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfus 21839 dur.Bunun 5180"ni İlçe Merkezinde, 16.659 u köylerde yaşamaktadır.Buna göre yıllık nüfus artışı şehir merkezinde %12.85, köyde -4.47, ortalama % -0.63 olarak belirlenmiştir.

İlçenin ekonomisini hayvancılık, hayvancılığa bağlı tereyağ, peynir üretimi, şeker pancarı, buğday, patates ve arpa yetiştirilmesi sağlamaktadır.

Yörenin tarihi bilgileri yeterli değildir. Bununla beraber, diğer yörelerle birlikte Hurriler, Mitanniler, Urartular,Kimmerler,Sakalar ve MS.I.yüzyıldan itibaren de Romalıların egemenliğine geçmiştir. Bizanslılar döneminde bölge zaman zaman Sasaniler istilasna uğramış, Arap akınlarına uğramıştır. Emevi ve Abbasiler bölgede yerleşmiş ve 300 yılı aşkın bir süre buraya hakim olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda Bizanslılar bölgeyi yeniden ele geçirmiştir. Selçuklular 1040 yılında Ağrı bölgesini ele geçirmişler ve bu durum 1243'de Moğol istilasına kadar sürmüştür. Moğollardan sonra Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safaviler bölgeye hakim olmuş, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferinde (1514) Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Taşlıçay 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşında Rusların eline geçmişse de Rus İhtilalinden (1917) sonra Ruslar buradan çekilmiştir.Taşlıçay, Diyadin'e bağlı bir bucak iken, 1954'te İlçe olmuştur. İlçede herhangibir tarihi eser bulunmamaktadır.

 

 

Kenthaber Kültür Kurulu


 

Yayın Tarihi : 23 Mart 2009 Pazartesi 18:16:21

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR