10
Aralık
2023
Pazar
AHLAT - BİTLİS
Belediye Sayfaları
Nufus
327.886
Yüz Ölçümü
6.707
İlçe Sayısı
7
Vali
Nufus
35.623
Yüz Ölçümü
1.044
Belediye Sayısı
28
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Ahlat Mezar Taşları

Ahlat'ta yüzlerce mezar taşı toprak üzerinde, ondan daha fazlası da toprak altındadır. Bunlar Türk plastik sanatının meydana getirdiği sayısız örneklerdir. Genellikle l203-1300 yıllarına tarihlenen bu eserler üzerinde Aka sözcüğüne rastlanmaktadır. Bu sözcük o dönemlerde Türklere yakıştırılan bir sıfattır. Bu mezar taşları aynı zamanda Doğu Anadolu ve özellikle Ahlat tarihini aydınlatmaktadır.

Ahlat mezar taşları kırımızı tüf taşından yapılmışlardır. Ayrıca sandukalar silindirik, sütun biçiminde ve üç parçadan oluşmuş üzeri açık örneklerdir. Bunun yanı sıra tekne biçiminde ve dikdörtgen prizma biçiminde yekpare taştan oyularak yapılmış örnekler de bulunmaktadır.

Ahlat mezar taşları üç ana gurupta toplanmaktadırlar:

Çatma lahitler: 

Çatma lahitler gri tüften kesilmiş iki uzun levhanın, üst kenarlarda bir açı meydana getirecek biçimde birbirleriyle bağlanmasıyla meydana gelmektedir. Bu lahitlerde baş ve ayak uçları üçgen biçimli boşlukların önüne konulan küçük taş bloklardan meydana gelmiştir. Üzerlerine kufi yazılar yazılmış örnekleri bulunmaktadır.

Şahidesiz prizmatik sandukalar:

Müslüman toplumların yaygın biçimde kullandıkları bu tür mezarlar Ahlat’ta iki gurupta kullanılmıştır.Bunlar yekpare gövdeli basit sandukalar ve gövdeli, kapaklı sandukalar olmak üzere iki gurupta toplanabilmektedir.

Yekpare gövdeli basit sandukalar kaidesiz veya alçak, ensiz birkaç basamaklı bir kaide ile birlikte aynı taştan kesilmişlerdir. Çoğunluklu da yekpare bir kitle oluşturmaktadırlar. Bunlarda iki yanlarda ki yüzeylere kufi yazı ile ölünün kimliği ile ayetler yazılmıştır. Gövdeli ve kapaklı sandukalarda ise sandık biçimindedirler. İçi boş bir gövde ile bunun üzerini örten beş kenarlı prizma biçiminde bir kapaktan oluşmuşlardır. Bunların üzerine de ölünün kimliği ile Kur’an dan alınma ayetler yazılıdır.

Şahideli Mezar taşları:

Şahideli mezarlar değişik örnekler ortaya koymaktadır. Bazılarında yalnızca baş taşı, bazen de hem baş hem ayak taşı olan örneklerdir. Ahlat mezar taşlarında bu tip mezar taşları çoğunluktadır.

Kenthaber Kültür Kurulu

 

Yayın Tarihi : 7 Şubat 2008 Perşembe 12:12:30
Güncelleme :29 Nisan 2009 Çarşamba 11:17:42

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?