21
Temmuz
2024
Pazar
MERKEZ - ELAZIĞ
Nufus
541.258
Yüz Ölçümü
9.153
İlçe Sayısı
11
Vali
Nufus
375.715
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
140
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Şeyh Ahmet Peykeri Külliyesi

Elazığ’ın 14 km. uzağında, Mollakendi Bucağı’nda bulunan, XVII.yüzyılda Harpu’ta yaşamış Harputlu bilgin ve mutasavvıf Şeyh Ahmet Peykeri Külliyesinin ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. Cami üzerinde bulunan kitabe de günümüze gelememiştir. Evliya Çelebi 1655’te buradan geçmiş ve burası ile ilgili bazı bilgiler vermiştir:

“Harput Kalesi sol tarafımızda kaldı. Oradan yine doğuya giderek Molla Efendi Köyünde konakladık. Harput nahiyelerinden 100 evli, bir camili, mâmur zeamet bir Müslüman köyüdür. Molla efendi hazretleri cami yanında gömülüdür”.

Evliya Çelebi’nin yanı sıra İshak Sunguroğlu Şeyh Ahmet Peykeri ile Sultan IV.Murad’ın Revan seferi gidişinde Mollakendi’ye 5 km. uzaklıktaki Hogu (Yurtbaşı) Köyü’nde görüştüklerinden söz etmektedir. Bu arada padişahın Ahmet Peykeri’yi ziyaret ettiği ve orada onun ismine izafeten bir cami yaptırdığını da belirtmiştir. Bu bakımdan Ahmet Peykeri Külliyesinin Sultan IV.Murad zamanında yaptırıldığı sanılmaktadır.

Külliyeden günümüze yalnızca camisi gelebilmiştir. Değişik zamanlarda onarım geçiren bu cami orijinalliğinden uzaklaşmıştır. Bununla beraber kesme ve moloz taştan yapıldığı anlaşılmaktadır.

Cami kare planlı olup, üzeri köşe tromplarının yardımı ile merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Ön kısmında duvar uzantıları ve iki sütunla üç bölümlü bir son cemaat yeri eklenmiştir. Son cemaat yerindeki sivri kemerlerin birbirine bağlanmasıyla üzerleri pandantifli üç kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerinin ortasındaki kemerli bir kapıdan ibadet mekanına geçilmektedir. İbadet mekanında mihrabı dikkat çekecek derecede bezemelidir. Burada oldukça iri mukarnasların şekillendirdiği bir bordür mihrabı üç yönden kuşatmaktadır. Caminin minberi mihrap ile bir bütünlük içerisinde olup, orijinalliğini korumaktadır.

Son cemaat yerinin sağında kesme taştan yapılmış olan minaresi XVII.yüzyıl özelliklerini taşımaktadır. Tek şerefeli, silindirik gövdeli olan minarenin şerefesi altında mukarnaslı bir friz görülmektedir.

Caminin batısında Şeyh Ahmet Peykeri’nin türbesi bulunmaktadır. Ayrıca Sultan IV.Murad döneminde yapılmış olan medrese ve zaviyeden günümüze hiçbir iz gelememiştir.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 9 Şubat 2008 Cumartesi 10:35:46
Güncelleme :27 Mayıs 2009 Çarşamba 10:36:13

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR