9
Aralık
2023
Cumartesi
ÇAYIRLI - ERZİNCAN
Belediye Sayfaları
Nufus
213.538
Yüz Ölçümü
11.903
İlçe Sayısı
9
Vali
Nufus
10.517
Yüz Ölçümü
1.126
Belediye Sayısı
55
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Çayırlı Genel Bilgi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzincan İli’ne bağlı bir ilçe olan Çayırlı, kuzeyde Gümüşhane, doğuda Erzurum illeri, doğuda ve güneydoğuda Tercan, batıda ve güneybatıda Erzincan merkez ilçeleri ile çevrilidir. Dağlık ve yüksek bir kesimde yer alan ilçe toprakları, kuzeyde Otlukbeli Dağları ve Ardıgün Dağı (2.033 m.), güneyde Esence Dağı (3.549 m.) ve Karakaya Dağı (3.115 m.) ile engebelenmektedir. Bu dağ sıraları, akarsularla derin ve sık bir biçimde yarılarak parçalanmıştır. Akarsular birleşerek, Fırat Irmağının en önemli iki kolundan biri olan Karasu’yu oluşturmaktadır. Denizden 1.520 m. yüksekteki ilçenin Erzincan’a uzaklığı 114 km. olup yüzölçümü 1.126 km2’dir. Toplam nüfusu ise 21.746’dır.

İlçenin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olup, yetiştirilen başlıca ürünler, buğday, fasulye, yem bitkileri, şeker pancarı, elma ve armuttur. Hayvancılık ta ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Koyun ve keçi yanında sığır besiciliği de yapılmaktadır. İlçe topraklarında linyit, manyezit ve asbest yatakları bulunmaktadır.

Yöredeki yerleşimin çok eskilere dayandığı bilinmekle birlikte kesin bilgi bulunmamaktadır. Önceleri Mans adı ile bilinen yöre; Malazgirt Savaşı’ndan (1071) Türklerin egemenliğine geçmiştir. Mengücükler, Anadolu Selçukluları ve İlhanlıların egemenliğine giren yöre, 1401’de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra bir süre Timur’un yönetiminde kalmış, bunun ardından Akkoyunluların eline geçmiştir. Yöre 1473’te kesin olarak Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. I.Dünya Savaşı sırasında, 1916 yılında Rus işgaline uğrayan Çayırlı, Şubat 1918’de işgalden kurtuldu. Tercan ilçesine bağlı bir bucak durumunda iken 1954 yılında ilçe olmuştur.

İlçede günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; sivil mimari örneklerinden 1219 tarihli Konak bulunmaktadır. Ayrıca, Aygır Krater Gölü, Büyük Yayla Gölü, Yedi Göller ve Kartallı Köyü Gölü ilçenin doğal güzelliklerinden olup, piknik ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır.


Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar, www.erzincan.gov.tr adresinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 27 Mayıs 2009 Çarşamba 14:51:35

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR