25
Eylül
2023
Pazertesi
MERKEZ - KARS
Belediye Sayfaları
Nufus
312.205
Yüz Ölçümü
9.442
İlçe Sayısı
8
Vali
Nufus
110.443
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
72
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Kars İli kaynakçası


M.F.Brosset, Parpports sur un Voyage dans la Georgie et dans l’Armeni, petersburg 1898.
J.Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, Vienna 1918.
H.F.B. Lynch, Armenia Travels and Studies, Beyrut 1965.
A.P Khatchatran, L’Architecture Armenienne, Paris l948.
Thierry, Jean-Michel,La Cathédrale des Saints-Apostles de Kars, Paris, 1978.
İ.Kılıç Kökten. “Orta doğu ve Kuzey Anadolu’da yapılan tarih öncesi araştırmalar” Belleten, Ankara l944, C.VIII,s.659-680.
M.Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, İstanbul l953.
M.Fahrettin Kırzıoğlu, Ani Şehri tarihi, Ankara l982.
Erdem Yücel “Ani” Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni” İstanbul l970, s.3-9.
Sadık Atak, Doğu’nun Kapısı Kars, İstanbul 1946.
Ernst Phonigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, İstanbul l970.
İlhan Akçay “Ani’de Türk Eserleri” Türk Kültürü Dergisi, S.22, Ankara l964,
Zahir Zeki Taşpınar, Bütün Yönleriyle Kars, İstanbul l969.
Pars Tuğlacı,Arpaçay ve Yöresi, İstanbul l984.
Anonim, 2000’lerde Kars, Mimarlar Odası Ankara 2000.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 19 Haziran 2009 Cuma 14:20:34

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR