20
Temmuz
2024
Cumartesi
BULANIK - MUŞ
Nufus
405.509
Yüz Ölçümü
8.196
İlçe Sayısı
6
Vali
Nufus
85.232
Yüz Ölçümü
1.706
Belediye Sayısı
63
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Bulanık Genel Bilgi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Muş İline bağlı bir ilçe olan Bulanık, doğusunda Malazgirt, batısında Varto ile Muş Merkez ilçesi, kuzeyinde Erzurum, güneyinde de Bitlis ile çevrilidir. Bulanık yüksek dağlarla çevrili bir çöküntü alanında yer almaktadır. İlçenin kuzeybatısını doğu-batı doğrultusunda uzanan Akdoğan Dağı, güney kesimini de kuzey-güney doğrultusundaki Bilican Dağları, güneybatısını da Otluk Dağı’nın uzantıları engebelendirir. Bu çöküntü alanı, 1.700 m. yüksekliğindeki akarsuların suladığı geniş bir düzlüktür. Murat Irmağının suladığı Bulanık Ovası ilçenin en büyük düzlüğü olup, 525 km2’lik bir alanı kaplar. Ova, Murat Suyunun vadisi boyunca 20 km. uzunluğunda ince bir şerit halindedir. İlçenin topraklarını Murat Suyu ile onun kolları sulamaktadır. Haçlı Gölü denizden 1.583 m. yüksekliğinde olup, ilçenin güneyinde bulunmaktadır.

İl merkezine 105 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 1.706 km2, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre, toplam nüfusu da 41.000’dir. İlçede iklim, Doğu Anadolu’ya özgü iklim yapısına sahip olup; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; arpa, buğday, mercimek, ayçiçeği, yem bitkileri, şeker pancarıdır. Aynı zamanda sebzecilik de yapılmaktadır. Hayvancılıkta ise büyük ve küçükbaş hayvanlardan sığır ve koyun yetiştirilmektedir.

Bulanık’ın en eski tarihi MÖ.3000 yıllarına kadar inmektedir. Bu yörede Nobiler yaşamış ve burada Gobin isimli bir kasaba kurulmuştur. Urartular bu bölgeye hakim olmuş, onları Roma ve Bizanslılar izlemiştir.

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçuklular buraya egemen olmuş, Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Karakoyunlular, Akkoyunlular yöreye hakim olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 1555’te Osmanlı topraklarına katılmıştır.

XIX.yüzyılda Bitlis Vilayetinin Muş Sancağına bağlı bir kaza konumunda idi. I.Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline uğramış, 6 Nisan 1918’de bu işgalden kurtarılmıştır. Eski ismi Kop olan bu kaza, Horhoriki ismiyle tanınmış ve sonra da Bulanık olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1927’de Muş iline bağlı bir ilçe olmuştur.

İlçede günümüze gelen eserler arasında; Mollakent Camisi, Esenlik Camisi, Şeyh Ömer Sahubi Türbesi, Şeyh İbrahim Mezarı, Mollakent Medresesi bulunmaktadır. Ayrıca Bulanık (Haçlı) Gölü ilçenin doğal güzellikleri arasındadır.

Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar, www.mus.gov.tr ve www.bulanik.bel.tr adreslerinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 9 Temmuz 2009 Perşembe 19:17:53

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR