25
Temmuz
2024
Perşembe
MERKEZ - MUŞ
Nufus
405.509
Yüz Ölçümü
8.196
İlçe Sayısı
6
Vali
Nufus
167.978
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
105
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Hacı Şeref Camisi


Muş il merkezinde, Selçuklu döneminde yapılmış olan ve günümüze yıkık durumda gelebilen Arslanlı Han’ın içerisinde bulunan bu caminin yapım tarihi ve banisi kitabesi günümüze ulaşamadığından kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Cami Sultan II.Abdülhamit tarafından h. 1318 (1900) tarihinde yeniden yapılırcasına onarılmıştır.

Cami kesme taştan, kare planlı olarak yapılmıştır. Ahlat taşından yapılmış olan son cemaat yeri daha geç dönemde eklenmiştir. Son cemaat yeri dışa kapalı olup, üzeri kubbeli, üç bölüm halindedir. Giriş kapısı kesme taştan, sivri kemerli bir niş içerisindedir. İbadet mekânını ortada büyük merkezi bir kubbe, yanlarda da daha küçük basık kubbeler örtmüştür. Mihrap yuvarlak kemerli bir niş şeklinde, oldukça sade ve bezemesizdir.

Caminin batısındaki minare kaidesinin üzerinde bulunan bir kitabeden 1902 yılında yapıldığı yazılıdır. Minare kaidesi kesme taştan olup, tek şerefeli, yuvarlak gövdeli minare, iki renkli taşlarla zikzak ve geometrik motiflerle bezelidir.

Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraf, www.mus.gov.tr adresinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 7 Şubat 2008 Perşembe 18:05:41
Güncelleme :9 Temmuz 2009 Perşembe 16:07:30

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?