10
Aralık
2023
Pazar
ÇARDAK - DENİZLİ

Çardak Genel Bilgi

Çardak Genel Görünüm

Ege Bölgesi’nde, Denizli İli’ne bağlı bir ilçe olan Çardak, doğusunda Afyon’un Dazkırı ilçesi, batısında Bozdurt, kuzeyinde Çal, güney doğusunda Başmakçı, güneyinde ise Burdur’un Yeşilova ilçesi ile çevrilidir. Kuzeyinde Beşparmak, güneyinde Eşeler Dağları uzanmaktadır. Doğusunda Acı Gölün bir bölümü ilçe sınırları içerisinde kalır. Acı Gölün batısında Hamlat Ovası ilçenin büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Büyük Menderesin kollarından Aksu da bu ovayı sular. Yüzölçümü 400 km2 olan ilçenin toplam nüfusu 8.336’dır.

İlçe ekonomisi madencilik, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Başlıca ürünleri buğday, tütün ve bağcılıktır. Hayvancılıkta koyun, kıl keçisi ve sığır yetiştirilir. Tavukçuluk ta oldukça yaygındır. Acı Gölün sularından sodyum sülfat hammaddesi elde edilir ve buradaki sodyum sülfat tesislerinde işlenmektedir.

Çardak’ın eski tarihi ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak yöredeki bazı buluntu ve kalıntılar MÖ.II.-I. yüzyıllarda Romalıların burada yaşadığına işaret etmektedir. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Orta Asya’dan gelen Türkmen , Yörük boylarının bugünkü Çardak’ın doğudan batıya uzanan tepeler üzerinde yerleşmişlerdir. Nitekim buradaki Hasköy, Kalkavuz, Çamköy’de o döneme ait mezar lar bulunmaktadır.

Çardak Han (Hanabad Kervansarayı)

Çardak, Selçuklular zamanında bir uç kalesi olarak, Selçukluların savunma merkezi olmuştur. Çardak’taki Harabat Kervansarayı’da o dönemde yapılmıştır. Anadolu’da hüküm süren Beylikler döneminde, Karesioğulları, Germiyanoğulları buraya egemen olmuşlardır. Daha sonra Osmanlılılar buralara hakim olmasıyla şehirde yapılanma başlamıştır. Gazi Süleyman Paşa, bugünkü Çardak’ın Alem Sultan Sokağında bir mescit yapmış ve otağını da buraya kurmuştur. Gazi Süleyman Paşa buradan Rumeli’ye geçiş hazırlıklarına başlamıştır.

Yöre Osmanlı topraklarına Yıldırım Beyazıt zamanında katılmış, Ankara Savaşı’ndan sonra 1429 yılında tüm yöre kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuş ve Aydın Sancağı’na bağlanmıştır.

Çardak’ta günümüze gelebilen tarihi eserler arasında, I.Alaeddin Keykubat döneminde, 1230 yılında yapılan Çardak Han (Hanabad Kervansarayı) bulunmaktadır.


Kenthaber Kültür Kurulu
 

Yayın Tarihi : 21 Mayıs 2009 Perşembe 15:24:27

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR