10
Aralık
2023
Pazar
ÇİVRİL - DENİZLİ
Nufus
907.325
Yüz Ölçümü
11.868
İlçe Sayısı
19
Vali
Nufus
61.301
Yüz Ölçümü
1.499
Belediye Sayısı
69
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Çivril Genel Bilgi

Çivril'den Genel Bir Görünüm

Ege Bölgesi’nde, Denizli İli’ne bağlı bir ilçe olan Çivril’in batı ve kuzeyinde Uşak, kuzeydoğu ve güneyinde Afyonkarahisar, güney ve batısında da Çal ilçesi bulunmaktadır.

Çivril’in jeolojik yapısı bir çöküntü alanı olup, batı ve kuzeyinde en yüksek noktası Dombay Tepede 1.900 m.ye ulaşan Bulkaz Dağı bulunmaktadır. Kuzeydeki Bulgaz Dağından Büyük Menderes Vadisi ile ayrılan Akdağ, kuzeybatı, güneydoğu doğrultusunda uzanır. Akdağ üzerinde 2.343 m. yüksekliğinde Homa Yaylası yer almaktadır. Beşparmak Dağı ise ilçenin güney ve güneydoğusunda yer alır. Büyük Menderes Irmağı çevreyi sular ve Çivril Ovasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akar. Burada Işıklı Barajının yapılması ile çevrenin su altında kalması önlenmiştir. Irmak boyunca uzanan Ova, Baklan Ovasından Dinar Ovasına kadar uzanmaktadır. Denizli’ye 96 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 1.499 km2 olup, toplam nüfusu 62.708’dir.

Işıklı Göl

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Başlıca yetiştirilen ürünler, buğday, arpa, şeker pancarı, haşhaş, pamuk ve susamdır. Meyvecilikte üzüm elma ve şeftali ön plandadır. Burada yetiştirilen Razaki türü üzüm ihraç edilmektedir. Hayvancılıkta sığır ve koyun yetiştirilmektedir. Ayrıca Işıklı Baraj Gölünde tatlı su ıstakozu, sazan ve turna balığı üretilir.

Çivril’in 4 km. uzaklığındaki Menteş Köyü yakınlarındaki Beyce Sultan Höyüğü’nde 1954-1959 yıllarında İngiliz Arkeoloji Enstitüsünün yapmış olduğu kazılarda Geç Kalkolitik, İlk ve Orta Tunç Çağlarına ait mermer, bronz, kemik ve çanak çömlekler ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda MÖ.3000 yıllarına kadar inen Arzava Beyliğine ait de kalıntılar da bulunmuştur. Bu kazı çalışmalarına dayanılarak yörenin Geç kalkolitik Çağdan itibaren yerleşime sahne olduğu anlaşılmaktadır.

Eumenia Antik Kenti kalıntıları

Ayrıca Antik çağlarda burada Eumenia isimli bir kentin varlığından da söz edilmektedir. C.Texier buraya, Pergamon Kralı Eumenes’in kurdurduğu bir kent olarak değinir. Ancak bu kentle ilgili yeterli bilgi ve kalıntı bulunmamaktadır. Yöre sonraki yıllarda Frig, Lydia, Seleukoslar, Pergamon Krallığı ve Romalıların egemenliği altında kalmıştır. Anadolu Selçukluları, Bizanslılar ve Beylikler de buraya hakim olmuştur. Osmanlı döneminde burası önemini kaybetmiştir.

XIX.yüzyılın sonlarında küçük bir köy durumunda olup, II.Meşrutiyet döneminde Afyonkarahisar sancağına bağlı bir kaza olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında da Denizli iline bağlı ilçe durumuna getirilmiştir.

Çivril’de günümüze gelebilen eserler; Savran Camisi, Dedeköy Camisi, Dedeköy Türbesi, Çıtak Köprüsü 'dür.


Kenthaber Kültür Kurulu
 

Yayın Tarihi : 21 Mayıs 2009 Perşembe 15:41:00

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR