17
Nisan
2024
Çarşamba
KAHTA - ADIYAMAN
Belediye Sayfaları
Nufus
582.762
Yüz Ölçümü
7.614
İlçe Sayısı
9
Vali
Nufus
115.658
Yüz Ölçümü
1.488
Belediye Sayısı
87
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Kahta Genel Bilgi

  Kahta Genel Görünüm
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Adıyaman İline bağlı bir ilçe olan Kâhta; doğusunda Gerger, güneyinde Şanlıurfa, güneybatısında Samsat İlçesi, batısında Merkez İlçe, kuzeybatısında Çelikhan İlçesi, kuzeyinde de Malatya İli ile çevrilidir.

İlçe toprakları Doğuanadolu Bölgesi'nin dağlık kesimi ile güneydeki düz alanlardan oluşmaktadır. Özellikle ilçenin kuzeyini Malatya dağları'nın uzantısı olan tepeler engebelendirir. Dağlık alanlardan güneye doğru gelindiğinde önce plato alanlarına sonra da geniş ovalara geçilir. İlçenin güneyindeki Şanlıurfa İli ile doğal sınırını Fırat ırmağı çizmektedir. İlçe topraklarını Malatya'dan çıkan ve Fırat'ın kollarından biri olan Kahta Çayı ile Kalburcu Çayı sulamaktadır.

Adıyaman'a 33 km. uzaklıktaki ilçenin denizden yüksekliği 725 metredir. Kuzeyde yüksekliği 2000 metreye ulaşan sıra dağlarla çevrili ilçenin belli başlı dağları; Güneydoğu Torosların uzantıları üzerindeki Yarlıca Dağı (1436 m), Narince’nin kuzeyinde Ankar Dağı (2.206 m), Karadut köyünün kuzeyindeki Nemrut Dağı (2.130 m)’dır. 1454 Km2’lik yüz ölçüme sahiptir. Atatürk baraj gölünün doğusunda ve güneyinde verimli topraklara sahiptir. 

Bölgede yapılan Atatürk Barajı göl sahasını burada oluşturmuştur. Bu yüzden yöre turizm ve sosyal yönden  daha önem kazanmıştır. Bununla beraber toprakları göl altında kalan yöre sakinleri yaşamlarını değişik yerlerde sürdürürken, bazıları da tarım ve hayvancılıktan uzaklaşarak farklı dallarda ticaret yapmaya başlamışlardır.

Kahta adının, nereden geldiği konusunda herhangibir bilgi olmamakla beraber, Orta Asya'da Ötügen ve 
  Kahta Kalesinden Bir Görünüm
Karakurum kentlerinin yakınında Kahta isimli bir kentin olduğu bilinmektedir. Bir ihtimale göre bu isim oradan alınmıştır. Başka bir söylentiye göre de Kahta, Dağın Eteği anlamına gelen bir sözcük olup, ismin kökeni buradan kaynaklanmaktadır.
Kahta'nın tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Hititler döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Kahta, MÖ. VIII. yüzyılda Asurluların, MÖ.VI. yüzyılda Perslerin, MÖ.IV.yüzyılda Makedonyalıların ve Seleukosların egemenliğine girmiştir. MÖ.I. yüzyılda kurulan Kommegene Krallığının yönetim yeri olan eski Kahta'daki Arsemeia denilen yerde kurulmuştu.


MS.I.yüzyılda Romalıların eline geçen Arsemeia Bizans döneminde Fırat kentleri Thması içerisinde kalmıştı. Arap akınlarından sonra bölge, Ermeni, Artuklu ve haçlı yönetimlerine geçmiş, Selçuklular döneminde ise Babailerin önderliğinde bir ayaklanmaya sahne olmuştur. Kahta, Moğol, Memlûklu etkilerinde kalmış, ardından Dulkadiroğulları'nın egemenliğine girmiş 1516'da ise Osmanlı topraklarına katılmıştır. XIX.yüzyılın sonlarında Mamuretü-Aziz (Elazığ) iline bağlı kalmış, 1954'te de il yapılan Adıyaman'ın ilçesi olmuştur.

Kahta (Kölük), kırsal niteliği ağır basan bir yerleşim alanıdır. İlçede turistlerin ilgisini çeken tarihsel yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Nemrut Dağı olup, Eski Kahta'daki Kahta Kalesinin 12 km. kuzeyindeki Karakuş höyüğünün yamaçlarında, üzerlerinde Roma kartalı ile Mithridates kabartmaları bulunan dört sütun da Kommegene Krallığı dönemine aittir. Kentin kuzeyindeki 4 kemerli Cendere Köprüsü de Kommegene'ye veya Roma'ya bağlı bir mimari üslup göstermektedir.Kahta İlçesinde günümüze gelebilen tarihi eserler:


Kahta Kalesi
Yeni Kale

Cendere Köprüsü
Hacı Yusuf Türbesi
Karakuş Dikili Taşları
Karakuş Tümülüsü Kadınlar Anıt Mezarı
Arsemia Anıtı
Nemrut Dağı


Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar: www.mrx.no ve www.resimler.tv sitelerinden alınmıştır.

 

Yayın Tarihi : 9 Mayıs 2008 Cuma 18:58:42
Güncelleme :9 Mayıs 2008 Cuma 19:43:56

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR