3
Ekim
2023
Salı
MERKEZ - ŞANLIURFA
Nufus
1.523.099
Yüz Ölçümü
18.584
İlçe Sayısı
11
Vali
Nufus
638.131
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
305
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Şanlıurfa İli Kaynakçası

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Türkçeleştiren Zuhuri Danışman), İstanbul 1970, s.35-51.
Anonim, Urfa salnamesi, İstanbul 1927.
J.B. Segal, The Blessed City Edessa, Oxford 1970.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı II, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, İstanbul 1973.
Fikret Işıltan, Urfa Bölgesi Tarihi, İstanbul 1960.
Aynur Özfırat, Eski Çağda Harran, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1994.
Mahmut Karakaş, Şanlıurfa Kitabeleri, İstanbul 1986.
Mahmut Karakaş, “Urfa Su Değirmenleri” Harran Kültür ve Folklor Dergisi, Urfa 1983, S.20.
Mustafa Ayataç, Peygamberler Şehri Urfa, Ankara 1988.
A.Cihat Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Camileri, Ankara 1993.
A.Cihat Kürkçüoğlu, Harran, Şanlıurfa Valiliği, Ankara 2000.
A.Cihat Kürkçüoğlu, Sanlıurfa’da Canlanan Tarih, Şanlıurfa Valiliği Şurkav, Ankara 1995.
A.Cihat Kürkçüoğlu-Mehmet Oymak, Guide Urfa and Harran, Ankara 1990.
A. Cihat Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Su mimarisi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1993.
Abdüsselam Uluçam, “Halilürrahman Külliyesi” mad. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C.15, s.333-334.
Mehmet Oymak, Urfa ve Hz.Eyyub, Ankara 1994.
Reşit Rastgeldi, Hazreti İbrahim ve Urfa, Ankara 1969.
Nurettin Yardımcı “ Harran 1983” VI. Kazı Sonuçları Toplantısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1984, s.79-91.
Nurettin Yardımcı,”1988 Dönemi Harran Kazı Çalışmaları” XI. Kazı sonuçları Toplantısı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1989,s.347-361.
Nurettin Yardımcı,”1989 Yılı Şanlıurfa-Harran Ovası Yüzey Araştırmaları” VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1990, s.401-418.
Nurettin Yardımcı, “Türk-İslam Devri Kazıları-Harran Kazıları” Eski Eserler ve Müzler Bülteni, Ankara 1986,S.7,s.13-19.
Gönül Güreşsever "Urfa'da İki Kervansaray", İTÜ. Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü, İstanbul 1977, S.9-10, s.12-27.
Erdem Yücel,”Urfa”, Tarih Konuşuyor, İstanbul 1968,S.50,s.3622-3625.
Erdem Yücel” Urfa, a cultural center of the Sout-East” Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, İstanbul 1971, S.29/308, s.26-30.
Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Türk tarih kurumu, Ankara 1975.
Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 1978.
Hakkı Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara 1994
Mustafa Bengisu, Urfa İlinin Coğrafyası, Ankara 1968.
Halil İbrahim Çelik, “Urfa’nın Eski Köprüleri” Harran Kültür ve Folklor Dergisi, Urfa 1983, S.20.
Anonim, “Urfa” mad. Yurt Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982-1984, C.10, s.7354-7457.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 16 Temmuz 2009 Perşembe 15:58:17

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR