12
Aralık
2023
Salı
AĞAÇÖREN - AKSARAY
Belediye Sayfaları
Nufus
366.109
Yüz Ölçümü
7.997
İlçe Sayısı
7
Vali
Nufus
11.870
Yüz Ölçümü
318
Belediye Sayısı
29
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Ağaçören Genel Bilgi

Ağaçören Genel Görünüm
 

Ağaçören ilçesi, İç Anadolu Bölgesi'nin orta, Kızılırmak bölümünün güney doğusunda yer almaktadır. İlçe bir plato görünümünde olup, doğu yakası Hasandağı'nın volkan tüfleri ile kaplıdır. Yapısı tozlu ve çoraktır. Hakim bitki örtüsü bozkır bitki örtüsüdür. Ağaç türü bitkiler küçük akarsu boylarında yetişen söğüt, kavak ve iğde ağaçlarıdır.

İlçenin belli başlı tek akarsuyu Peçeneközü Çayı'dır. Tuz Gölüne yakın olmasından ötürü gölün buharlı ve tuzlu havasından etkilenmektedir.

İlçenin yüzölçümü 318 km2, deniz seviyesinden yüksekliği 1.100 m.dir. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 15.869'dur.

İlçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır.Çoğunlukla buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı yetiştirmektedir.

Ağaçören ilçesi M.Ö. III ve VI.yüzyılda Hititler zamanında yerleşim alanı olarak kullanıldığı İlçe sınırları içerisindeki Taşkale ve Kilise mevkindeki kalıntılardan anlaşılmaktadır.Daha sonra Bizanslılar zamanında Kapadokya sınırları içerisinde kalmıştır. Türklerin Anadolu’ ya girmesiyle beraber bu bölgeye Oğuzların, Peçenek koluna mensup Türkmenler XII.yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlamışlar, Anadolu Selçuklularına bağlı olarak kalmışlardır. Selçuklulardan sonra bölgeye bir ara Karamanoğulları , daha sonra da Kadı Burhanettin Bey hakim olmuştur.

XV.yüzyılda Fatih döneminde bölgeye Osmanlılar egemen olmuşhakim olmuş ve dönem içerisinde ismi Panlı olarak geçmiştir. Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra işgale uğrayan Anadolu'nun çeşitli yerlerinden göçmen akını oluşmuştur.

İlçe 1961 yılına kadar Panlı ismi ile anılmış daha sonra Ağaçören olarak Şereflikoçhisara bağlı iken, 1989 yılında Aksaray iline bağlanmıştır.

İlçede herhangibir tarihi eser bulunmamaktadır.

 


Kenthaber Kültür Kurulu
 

Yayın Tarihi : 26 Mart 2009 Perşembe 12:35:42

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR