12
Aralık
2023
Salı
SARIYAHŞİ - AKSARAY

Sarıyahşi Genel Bilgi

Sarıyahşi'den Bir Görünüm

İçanadolu Bölgesi'nde Aksaray İli'ne bağlı bir ilçe olan sarıyahşi, doğuda Kırşehir ili ve Ortaköy ilçesi, güneyde Ağaçören ilçesi, batı ve kuzeyde Ankara ili, kuzeydoğuda yine Kırşehir ili ile çevrilidir.

2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 12.120'dir.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Buğday, Arpa, Nohut, Şekerpancarı, Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Fasulye yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta ise küçük baş hayvan olarak koyun, birazda Hirfanlı Barajı gölü kıyılarında balık avcılığı yapılmaktadır.

Sarıyahşi ilçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İbrahim Hakkı Konyalı, Sarıyahşi'nin XIII.yüzyıl ortaları ile XIV.yüzyıl başlarında kurulduğunu söylemektedir. Oymaklar önce şu an Kırşehir sınırları içindeki Rumkuş adlı mevkiden Sarıyahşi yaylasına yerleşmişlerdir. Sonrada bugünkü ilçenin bulunduğu yere yerleşerek burada Sarıyahşi köyünü kurmuşlardır. Sarıyahşi yedi örenin ortasına kurulmuştur. Taşlı Ören mevkiinde Grekçe yazılı bir mezar taşı bulunmuştur. Kurtuluş mahallesinde Selçuklu Caminin tamiri esnasında cami önünde mermerden yapılı bir aslan başı ve kiliselerde kullanılan uzun mermerler gibi bazı mimari parçalara rastlanmıştır.

Kızılırmak Sarıyahşi

Yörede MÖ.323'de Büyük İskender İmparatorluğu, 632'de Bizans İmparatorluğu egemen olmuş, 1040 yılına kadar Bizans imparatorluğu hakimiyetini korumuştur.

Malazgirt Savaşı'ndan (1071) sonra,1096'da Selçukluların egemenliğine girmiş, 1356 yılında Türk beyliklerinin kuruluşuna kadar Selçuklular hakimiyetini sürdürmüştür.1481 yılnda da Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Eskiden Şereflikoçhisar'a bağlı yedi köyün 1989'da bir araya getirilmesiyle ilçe yapılmıştır.

 

 


 


Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar, www.sariyahsi.net adresinden alınmıştır.

 

 

 

Yayın Tarihi : 26 Mart 2009 Perşembe 13:25:31

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR