12
Aralık
2023
Salı
NALLIHAN - ANKARA
Belediye Sayfaları
Nufus
4.466.756
Yüz Ölçümü
26
İlçe Sayısı
26
Vali
Nufus
31.768
Yüz Ölçümü
1.978
Belediye Sayısı
78
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Nallıhan Genel Bilgi

Nallıhan Genel Görünüm

Ankara iline bağlı Nallıhan ilçesi, doğuda Beypazarı, kuzeybatıda Göynük, kuzeyde Mudurnu-Seben, batıda Sarıcakaya, güneyde Eskişehir ve Mihallıçcık’la çevrilidir. Ankara'ya 160 km uzaklıktaki ilçenin dört bir tarafı dağ ve tepelerle çevrili olup, İlçe, kendi adıyla anılan Çayın kenarında kurulmuştur.ilçenin batısında Andız, kuzeyinde Sarıçalı, doğusunda Karageriş ve güneyinde Sündiken dağları yer almaktadır.

İlçe topraklarının sularını toplayan Aladağ Çayı, Sarıyar baraj Gölüne, Nal Deresi (Nallısu Deresi) de Gökçekaya Baraj Gölüne dökülür. Yüzölçümü 1978 km2, deniz seviyesinden yüksekliği 625 m. olan ilçenin 2000 Yılı genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 40.677'dir. Ankara'ya 139 km. uzaklıktadır.

İlçenin ekonomisi tarım ve ormancılığa dayanmaktadır.Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler; şeker pancarı, buğday, arpa, üzüm, elma ve armuttur. Az miktarda da baklagiller yetiştirilir. İlçede hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Nallıhan'da Ankara keçisi ve koyun yetiştirilir, sığır besiciliği yapılır. Daha çok karaçamlardan oluşan ilçe ormanlarından tomruk elde edilir.

Kuş Cenneti

Nallıhan Hititlerin, Friglerin, Perslerin, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenlikleri altında kalmıştır. Arapların İstanbul seferleri sırasında iki kez Arapların istilasına uğramıştır. Ayrıca tarihi İpek Yolu Nallıhan, tarım ve ticarete elverişli olması nedeniyle Kleon adı ile anılan yörenin önemi Romalılar zamanında daha da artmış ve adı Voliopolis’e çevrilmiştir. O dönemde Orta Anadolu’dan Britanya’ya çıkarılacak malların bir deposu haline gelen Nallıhan’da geçmişte parlak bir şehir hayatının yaşandığı anlaşılmaktadır. 476 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma sınırları içerisinde kalmıştır.

Malazgirt Zaferinden (1071) sonra Türkler tarafından fethedilmiş, Haçlı seferleri sırasında yeniden Bizanslıların eline geçmiştir. Daha sonra yeniden Türk hakimiyetine giren bu topraklar önce Danişmentlilerin daha sonrada Anadolu Selçukluları’nın egemenliğine girmiş, Anadolu Selçukluları’nın1308 ‘de yıkılmasından sonra Candaroğulları Beyliği sınırları içerisinde kalmıştır. Nallıhan ve çevresi, Orhan Bey zamanında fethedilerek Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Osmanlı Vezirlerinden Nasuhpaşa, Güney İllerine ve Halep’e giderken ve İstanbul’a dönerken Konya, Ankara, Göynük ve Geyve yol güzergahını takip etmiş, bu yol üzerinde Çayırhan, Nallıhan ve Uluhan’da birer han yaptırmıştır. İlçenin bugünkü adını, 1599 yılında Nasuhpaşa’nın yaptırdığı bu handan aldığı, Han’ın duvarında asılı kitabeden de açıkça anlaşılmaktadır.

Nallıhan XIX.yüzyıl sonlarında Ankara'nın merkez sancağına bağlı bir kaza idi. Belediyesi 1865'te kurulmuştur.

Taptuk Emre Türbesi

Günümüze harap durumda gelebilen, 3000 m2 lik bir alanı kaplayan Nasuhpaşa Hanı'ndan başka Nasuh Paşa Camisi ve hamamı da 1599 yılında yapılımıştır. Ayrıca Uluhan Köyündeki XVII.yüzyılda yapılmış olan Uluhan Köyü Camisi diğer önemli bir eseridir. Bunlardan başka Hisar Kalesi, Emremsultan Köyündeki Yunus Emre’nin Hocası Tapduk Emre Türbesi ve Tekke köyündeki Taptuk Emre‘nin kızı Bacım Sultan Türbesi İlçedeki başlıca tarihi eserlerdir. İlçeye bağlı Subaşı, Tepe, Alan ve Yukarı Bağdere köyleri ve yöresinde yapılan arkeolojik kazılarda heykel, mermer sütun ve mezar taşı gibi bir takım tarihi eserler ortaya çıkarılmıştır. Yukarı Bağdere Köyü Yalacık mevkiindeki Tümülüste, Bizans dönemine ait 6 adet mezar ve Helenistik döneme ait bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Subaşı Köyünde Osmanlılar zamanından kalma hamam kalıntılarına, Çayırhan Beldesi ve Uluhan Köyünde de Kervansaray kalıntılarına rastlanmaktadır.
 

 

Kenthaber Kültür Kurulu

 

Fotoğraflar, Nallıhan.gov.tr adresinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 7 Nisan 2009 Salı 13:04:25

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR