11
Aralık
2023
Pazertesi
POLATLI - ANKARA
Belediye Sayfaları
Nufus
4.466.756
Yüz Ölçümü
26
İlçe Sayısı
26
Vali
Nufus
118.454
Yüz Ölçümü
3.789
Belediye Sayısı
92
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Polatlı Genel Bilgi

Polatlı'dan Genel Bir Görünüm

İç Anadolu Bölgesi'nde, Ankara iline bağlı olan Polatlı ilçesi, güneyde Konya, batıda Eskişehir illeri, kuzeybatıda beypazarı, kuzeyde ayaş, kuzeydoğuda Sican, Yenimahalle ve Gölbaşı, doğuda da haymana ilçeleri ile çevrilidir.

İlçe toprakları orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerin üzerindedir. İlçe coğrafi olarak bir plato niteliği arz etmektedir. İlçenin en yüksek noktası 1437 metredir. Polatlı’nın batısından Sakarya Nehri geçmekte, doğudan gelen Ankara Çayı ve batıdan gelen Porsuk Çayı Polatlı’da Sakarya Nehri ile birleşmektedir.

Ankara'ya 78 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 3.789 km2 ve ilçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 850 metredir. 2000 yılı genel sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 116.400 dür.

İlçenin ekonomisi tarım ve ticarete dayanmaktadır. Bölgede buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı, mercimek, ayçiçeği, nohut ve üzüm yetiştirilmektedir. Ayrıca hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı olup, merinos koyunu ile Ankara keçisi yetiştirilmektedir.

Gordion Tümülüsü

Polatlı sözcüğünün kökeni XIII.yüzyılın ilk yarısında buraya yerleşen Menteşeoğulları Beyliği aşiretlerinden geldiği sanılmaktadır. Polat sözcüğü Farsçada Pulat olup, Çevik veya Kuvvetli anlamına gelmektedir.

Polatlı yöresinin bilinen tarihi, yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntu ve kalıntılar M.Ö.3000 yıllarına (Erken Bronz Çağına) kadar indiğini göstermektedir.Ancak eski yerleşim yeri bugünkü Polatlı merkezi olmayıp, Gordion ve çevresindedir. Hititlerden sonra Frigyalılar buraya hakim olarak Yassıhöyük Köyündeki Gordion'u başkent yapmışlardır. Buradaki 350x500 metre ölçüsündeki Kent Höyük'te yapılan kazılarda anıtsal bir kapı, saray, megaron tipi evler ve sur duvarları ortaya çıkmıştır. Bu dönem MÖ.725-667 yıllarına tarihlendirilmekte olup, Friglerin en parlak dönemine aittir. Kral yolu da bu kentten geçmektedir. Gordion kent merkezinde ortaya çıkan kalıntıların büyük bir çoğunluğu Gordion Müzesinde ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunmaktadır.

Gordion Büyük Tümülüs

MÖ.VII.yüzyılın başlarında Gordion Kimmerler tarafından tahrip edilmiş, daha sonra Lidyalılar ve Büyük İskender'in Anadolu istilası sırasında da Makedonyalıların kontroluna geçmiştir. Polatlı yöresinde Roma, Danişmentlilerin, ve Bizanslıların egemenliğinden sonra Selçuklular buraya hakim olmuşlardır. Bölge 1516'da Osmanlı topraklarına katılmıştır. XIX.yüzyıl sonlarında Ankara İlinin merkez sancağı içerisinde bulunan Polatlı, İstiklal Savaşı sırasında önemli bir konumdadır. Yunanlıların Anadolu'ya doğru ilerlemesi Polatlı yöresinde durdurulmuştur. Polatlı’nın Kurtuluş Savaşımızda önemli bir yeri vardır. Sakarya Savaşları ilçenin Beyliköprü, Çekirdeksiz, İğciler, İnler, Toydemir köyleri civarında cereyan etmiş olup, Atatürk Sakarya Savaşını ilçenin Alagöz köyünde kurulan karargahtan yönetmiştir. Alagöz Köyünde Karargah Müzesi bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı sonrasında da bu önemi dikkate alınarak 1926'da ilçe yapılmıştır.

Duatepe Anıtı

Polatlı'da günümüze gelebilen eserlerin başında; Gordion'da yaşamış frig krallarının ve varlıklı kişilerin mezarları dağınık biçimde tümülüsler olarak günümüze ulaşmıştır. Bunlar yığma toprak tepeciklerle örtülmüş oda şeklindeki mezarlardır. Bu tümülüslerin sayısı 80'in üzerinde olup, 30 tanesinde araştırma yapılmış ve burada 1963 yılında bir müze (Gordion Müzesi) açılmıştır.

İstiklal savaşı sırasında Garp Cephesi komutanlığının karargahı olarak kullanılan Alagöz Köyü'ndeki müze-yapı (Atatürk Karargâhı Müzesi) Polatlı’nın güneyinde ilçeye 15 km uzaklıkta bulunan Karahamzalı Köyü'nde Bizanslılar devrinden kaldığı söylenen, halk arasında “Uyuz Hamamı” olarak isimlendirilen hamam kalıntıları gelmektedir. Ayrıca Merkezde “ Sakarya Şehitleri Anıtı”, Alagöz Köyü'nde “ Karargah Müzesi” ve Duatepe’ de “Duatepe Anıtı” yapılmıştır.
 

 

Kenthaber Kültür Kurulu

 

 

 


 

Yayın Tarihi : 7 Nisan 2009 Salı 13:22:28

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR