13
Temmuz
2024
Cumartesi
ELDİVAN - ÇANKIRI
Belediye Sayfaları
Nufus
174.012
Yüz Ölçümü
8.526
İlçe Sayısı
12
Vali
Nufus
5.711
Yüz Ölçümü
346
Belediye Sayısı
17
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Eldivan Genel Bilgi

Eldivan Genel Görünüm

Büyük kesimi İç Anadolu kesiminde, küçük bir bölümü de Karadeniz Bölgesi’nde olan Eldivan, Çankırı İli’ne bağlı bir ilçedir. Batısında Şabanözü, kuzey ve doğusunda Merkez ilçesi, güneyinde de Ankara bulunmaktadır. Kızılırmak havzası içerisindeki bu ilçenin toprakları dağlık ve engebelidir. Güney ve güneybatısında Eldivan Dağı, doğusunda da düzlükler bulunmaktadır. Çankırı’ya uzaklığı 18 km. olan ilçenin denizden yüksekliği 950 m., yüzölçümü 450 km2dir. Toplam nüfusu ise 9.301’dır.

İlçenin ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. En çok buğday, arpa, mercimek, şeker pancarı, elma, erik, kiraz, üzüm yetiştirilmektedir. Az miktarda da nohut, fasulye, soğan ve sarımsak yetiştirilir.Hayvancılıkta ise koyun ve Ankara keçisi yetiştirilir.

Eldivan ilçesi ismini, kuzeyini Dümelli Ovasının ve Yanlar Deresinin çevirdiği dağdan almaktadır. Bu dağ halk arasında İldivan Dağı olarak anılmaktadır. Bu dağ 1071’den sonra Anadolu’ya yayılan Türkler için, toplanma yeri olmuş ve adına da Er Divanı denilmiş, sonradan bu isim değişikliğe uğrayarak Eldivan’a dönüşmüştür.

Eldivan Bülbül Pınarı Mesire Yeri

Eldivan’ın sınırları içerisindeki Dümeli Höyüğü’nde Orta ve Son Tunç Çağlarına tarihlenen çanak, çömleklerle karşılaşılmıştır. Bu da yörede Prehistorik Çağlarda yerleşime sahne olduğuna işaret etmektedir. İlçenin bundan sonraki tarihi konusunda yeterli bilgi ve buluntuya rastlanmamıştır. Büyük olasılıkla MÖ.300-400 yıllarında Makedonya ve Paflogonya Krallığına bağlı olmuş, daha sonra Galatlar ve Romalılar buraya yerleşmişlerdir. Malazgirt Savaşı’ndan sonra 1083 yılında Anadolu Selçukluları yöreye hakim olmuşlardır. Haçlı seferleri sırasında 1137 yılında Selçuklular bir süre yöredeki egemenliklerini kaybetmişlerdir. Selçuklular Haçlı seferlerinden sonra yeniden buraya hakim olmuş, Onları Candaroğullarının egemenliği izlemiştir. Yıldırım Beyazıt zamanında 1383’te Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Cumhuriyet döneminde Çankırı’ nın vilayet oluşuyla Çankırı’ ya bağlı bir köy olan Eldivan 1944 yılında nahiye olmuş, 1960 yılında Dümelli olan ismi Eldivan olarak değiştirilmiş ve ilçe konumuna getirilmiştir.

Eldivan ve çevresinde günümüze gelebilen tarihi eserler şunlardır; Eski Cami, Hacı Murad-ı Veli Camisi, Hacı Murad-ı Veli Türbesi, Bülbül Pınarı Orman İçi Mesire Yeri.
 

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2009 Cuma 13:45:08

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR