28
Mayıs
2024
Salı
YAHYALI - KAYSERİ
Belediye Sayfaları
Nufus
1.165.088
Yüz Ölçümü
16.917
İlçe Sayısı
17
Vali
Nufus
37.834
Yüz Ölçümü
1.546
Belediye Sayısı
37
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Yahyalı Genel Bilgi

Topraklarının bir bölümü İç Anadolu Bölgesi’nde, bir bölümü de Akdeniz Bölgesi’nde, Kayseri İli’ne bağlı bir ilçe olan Yahyalı, kuzey ve kuzeydoğusunda Develi ilçesi, doğusunda Adana ili ile Develi ilçesi, güneyinde Adana, batısında Niğde, kuzeybatısında da Yeşilhisar ilçesi ile çevrilidir. Kayseri’nin güneybatı köşesinde yer alan Yahyalı’nın toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. İlçenin büyük bölümünü Orta Torosların uzantıları engebelendirmektedir. Güneydoğu kesiminde ise Tahtalı Dağlarının güney uzantıları, güney ve batısını da Aladağlar çevirmektedir. Develi Ovası’nın güney bölümü ilçenin kuzeybatısındaki düzlükleri oluşturmaktadır. İlçe topraklarını Seyhan Nehri’nin kollarından Zamatı Irmağı sulamaktadır. Ayrıca buradaki Kapuzbaşı şelaleleri çayı, Derebağ şelalesi çayı ve ilçenin içerisinden akmakta olan Karaçay ilçedin diğer akarsularıdır. Denizden 1.210 m. yükseklikteki ilçenin yüzölçümü 1.546 km2 olup, toplam nüfusu 43.203’tür.

İlçede karasal iklim hüküm sürmekle birlikte, güneyinde rakımı düşük ormanlık bölgede tamamı ile Akdeniz iklimi hüküm sürer. İlçe yazları 20 derece, kışları ise 18 derece sıcaklık ortalamasına sahiptir.Yıllık maksimum yağış ortalaması 500 mm.dir.

İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık, halıcılık ve madenciliğe dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürün, buğday, arpa, çavdar, ayçiçeği, patates, üzüm ve elmadır. Meyvecilik oldukça yaygındır. Hayvancılıkta koyun ve kıl keçisi yetiştirilmektedir. Aladağda yaban keçileri için koruma ve üretme alanı kurulmuştur. İlçede halıcılık çok eski bir uğraş olup, Yahyalı halıları Türkiye ekonomisi için de önem taşımaktadır. Yahyalı ve köylerinde kilim dokumacılığı, el örgüsü giysiciliği ve çorap dokumacılığı yaygındır. Avşar Türklerinin göçebelik dönemlerinden kalan kilim ve dokumaları özelliğini korumaktadır. İlçe topraklarında demir cevheri, altın karışımı kurşun, gümüş karışımı çinko ve krom yatakları bulunmaktadır. Bu yataklar işletilmektedir.

İlçenin kuruluş tarihi ile ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Anadolu’ya gelen Türkmen boyları tarafından kurulduğu sanılmaktadır.

Eskiden Gazibenli ismi ile anılan kent, Niğde’ye bağlı bir kasaba iken, Cumhuriyet döneminde Develi İlçesine bağlı bir nahiye durumuna gelmiş, 1954 yılında İlçe durumuna getirilmiştir.

İlçede günümüze gelebilen tarihi eser olarak;Habib Köprüsü bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Kapuzbaşı Şelaleleri gibi doğal oluşumlar bulunmaktadır.

Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar, www.kayseri.gov.tr adresinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 24 Haziran 2009 Çarşamba 11:57:24

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR