4
Ekim
2023
Çarşamba
MERKEZ - KIRŞEHİR
Nufus
223.170
Yüz Ölçümü
6.352
İlçe Sayısı
7
Vali
Nufus
117.164
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
55
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Kırşehir İli Kaynakçası


Ahmet Temir, Kırşehir Emiri Nur el-Din’in 1272 tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, Ankara 1959;
Cevat Hakkı Tarım, Kırşehir Tarihi Üzerinde Araştırmalar, Kırşehir 1938;
Cevat Hakkı Tarım, Tarihte Kırşehri-Gülşehri, İstanbul 1948;
Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, Ankara 1969, C.I. s.55-57;
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, İstanbul 1972, s.15-20;
Semavi Eyice, “Cacabey Medresesi Maddesi” Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C.6, s.539-541;
Orhan Cezmi Tuncel, Anadolu Kümbetleri, Selçuklu Dönemi, Ankara 1986;
A.Saim Ülgen, “Kırşehir’de Türk Eserleri”, Vakıflar Dergisi, Ankara 1942, C.2, s.253-262;
Yılmaz Önge, “Ahi Evran Zaviyesi Maddesi” Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988, C.1, s.530-531;
Adnan Yılmaz; Küçük Asya’nın Kır-Şehri, Ankara 2001.


Kenthaber Kültür Kurulu
 

Yayın Tarihi : 25 Haziran 2009 Perşembe 16:36:16

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR