22
Eylül
2023
Cuma
MERKEZ - SİNOP
Belediye Sayfaları
Nufus
198.412
Yüz Ölçümü
5.657
İlçe Sayısı
9
Vali
Nufus
52.667
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
42
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Sinop İli Kaynakçası

Hamit İnandık, “Sinop-Terme Arasındaki Kıyıların Morfolojik Etüdü” Türk Coğrafya Dergisi, Ankara 1957, S.17,s.51-68.
Muhammed Et-Tanci (Sadeleştiren Mümin Çevik) İbni Batuta Seyahatnamesi, Üçdal Neşriyat, İstanbul1983,s.219-222.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman), İstanbul 1970, C.III.
Ahmet Gökoğlu, Paphlogonia, Kastamonu 1952.
Ahmet Gökoğlu, “Paphlogonia’da Kale Kapı Kaya Mezarı” Arkitekt, İstanbul 1946, S.169-170, s.82-86.
C.Texier, Küçük Asya İstanbul 1923,III.
R.Laonard, Paphlogonia, Berlin 1915.
Ekrem Akurgal, “ Sinop Kazıları” Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara 1956, S.VI-I,
Ekrem Akurgal- L. Budde, “1956. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Sinope” Türk Tarihi Kurumu Ankara 1957, V.14.
Afif Erzen,” Sinop kazısı 1953 Yılı Çalışmaları” Türk Arkeoloji Dergisi, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1956. S.VI-I, s.69-72.
Yusuf Boysal, "Über die Älteren Fünde von Sinope und die Kolonizationsfrage," Archäologischer Anzeiger, İstanbul 1959,s. 8-20.
A.Bryer- D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos Washington 1985.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı İstanbul 1973, II.
Anonim, Sinop İl Yıllığı, 1973.
Anonim, Sinop Mad. Yurt Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982-1983,C.9,s.6746-6834.
Mehmet Şakir Ülkütaşır “Sinop’ta Candaroğulları Zamanınıa ait Eserler” Türk Tarih ve Arkeologya ve Etnoğrafya Dergisi, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul 1940, S.V,s.111-191.
M.Şakir Ülkütaşır, “Sinop’ta Selçuklular Zamanına Ait İki Tarihi Eser” Türk Etnografya Dergisi, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1976, S.XV.s.117-124.
Hakkı Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara 1964.
Bayram Ali Pekmezci, Şeyh Mahmut Kefevi, Sinop.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 28 Haziran 2009 Pazar 14:33:55
Güncelleme :14 Temmuz 2009 Salı 12:48:47

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR