10
Aralık
2023
Pazar
MERKEZ - ZONGULDAK
Nufus
615.890
Yüz Ölçümü
3.306
İlçe Sayısı
6
Vali
Nufus
215.922
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
60
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Zonguldak İli Kaynakçası

S.Y.Saprykın, Herakleia Pontiiskaya i Khersonesos Tavrichesky, Moskow 1986.
J.H.Schneıderwıth, Heraclea Am Pontos, Heiligenstadt 1882.
Şemseddin Sami Bey, Kamus-i Türki, Dersaadet 1899–1900.
Kastamonu Salnamesi 1310, s.470–474.
Tayfun Akaya, Herakleia Pontike (Karadeniz Ereğlisi)’nin Tarihi Gelişimi ve Tarihi Eserleri, Troya Yayıncılık, İstanbul 1994.
Temuçin Aygen, Türkiye Mağaraları, Türkiye Turing Otomobil Yayını, İstanbul 1984. Erdem Yücel-Esin Turnalı, “Devrek Bastonları”, Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2003, S.3, s.109–114.
Tahsin Aygün, Karadeniz Ereğlisi, Ankara 1960.
Mübeccel Belik Kıray, Ereğli, Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Ankara 1964.
Cengiz Erten, “Baston ve Kültür” Devrek Baston ve Kültür Şenliği S.11.
Anonim, Zonguldak Maddesi, Yurt Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982–1984, C.10, s.7708–7828.
Anonim, Zonguldak İl Yıllığı, Zonguldak 1973.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 22 Temmuz 2009 Çarşamba 16:18:13

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR