21
Haziran
2024
Cuma
BURHANİYE - BALIKESİR
Belediye Sayfaları
Nufus
1.118.313
Yüz Ölçümü
14.456
İlçe Sayısı
19
Vali
Nufus
48.602
Yüz Ölçümü
280
Belediye Sayısı
27
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Burhaniye Genel Bilgi

Burhaniye'den Bir Görünüm

Kuzey Ege Bölgesinde, Balıkesir İli'ne bağlı ilçe olan Burhaniye'nin, batısında Ege Denizi, kuzeyinde Edremit, doğusunda Havran, güneyinde Gömeç ve Ayvalık, güney doğusunda ise Bergama ile çevrilidir. Kuzeyinde yer alan Kaz Dağları (İda) doğu ve güney doğusunda yer alan Madra Dağları arasındaki düz ve verimli topraklardan oluşan ova üstüne kurulmuştur. İlçe merkezi denizden 4 Km. içeridedir. Denizden ortalama yüksekliği 10 m.dir. İlçenin Ege Denizine 17 Km. uzunluğunda kıyı bandı vardır. Bu kıyı bandında kilometrelerce uzunluğunda ince ve temiz kumlu doğal plajlar yer almaktadır.

Yüzölçümü 280 km2 olup, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 43.199'dur.

Burhaniye Ören Plajı

İlçenin ekonomisi zeytinciliğe dayanmaktadır.İlçede zeytinyağı ve sabun üretimi önde gelmektedir.Türkiye'nin zeytin üretiminin 1/3'ünü karşılayan Burhaniye'de zeytinlikler kıyılarda geniş alanları kaplamaktadır. Zeytinciliğin yanı sıra meyvacılık, incir ve üzüm de yetiştirilir.

Günümüzde turizm yönünden ön plana çıkan Burhaniye'nin 4 km. uzağındaki Ören plajı, Burhaniye'ye 23 km. uzaklıkta Karaağaç'ta Artur Koyları, İlçe merkezine 7 km. uzaklıktaki Taylıeli Köyü ve İskele Mahallesi'nin 2 km. güneyindeki Murat Çeşme belli başlı mesire ve tatil yerleridir. Ayrıca Burhaniye'ye 12 km. uzaklıktaki Pelitköy'de safrakesesi, karaciğer ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği söylenen Pelitköy Zeytin Pınarı İçmesi; Burhaniye'ye 12 km. uzaklıkta Dutluca Köyü'nde idrar yolları ve böbrek hastalıklarına iyi gelen Dutluca Köyü İçmeleri; Burhaniye'ye 10 km. uzaklıkta cilt hastalıklarına iyi gelen Karaağaç Kaplıcası; İlçe merkezine 10 km. uzaklıkta Balıkesir-Çanakkale-İzmir karayolu kavşağında, romatizma ve siyatiğe iyi gelen Bostancı Köyü Kaplıcaları bulunmaktadır.

Koca Cami

Burhaniye'nin çok eski bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. Kent, mysia bölgesinde yaşayanlar tarafından kurulmuştur. Yöredeki Adramytteion Thebai kentinin yeri tartışmalıdır. Bununla birlikte Kieper’in, Tarhan’ın arkeoloji haritalarında, Codex Kültür Atlası’nda eski Edremit’te, Havran’dan Burhaniye’ye gelen yol kavşağında olabileceği işaret edilmiştir. Adramytteion'un kalıntıları bugün yazlıkların altında kalmıştır. Bu yörede Doç.Dr.Engin Beksaç araştırmalar yapmış, bölgenin Erken Tunç devrinden başlayarak önemli bir iskân gösterdiğini ortaya koymuştur. Özellikle Erken Tunç Çağı yerleşimi Burhaniye İlçe merkezine çok yakın olan Höyücek Tepe'de ortaya çıkmıştır. Doç.Dr.Engin Beksaç'ın yörede yapmış olduğu yüzey çalışmalarında Geç Tunç ve Erken Demir Çağ seramikleri ortaya çıkmıştır.

Burhaniye'den Bir Görünüm

M.Ö. V.yüzyılda yaşamış olan Sardes’li tarihçi Xantos, Lydia Kralı Adramytes’den söz etmiştir. Kentin isminin buradan geldiği ve “Adramytes’in Kenti” olabileceği düşünülebilir. Bunun yanı sıra Xenephon, Onbinlerin Dönüşü isimli eserinde Hellen askerlerinin Pergamon’a giderlerken Troas’dan sonra Thebai ovasında, Adramytteion Thebai’den geçtiklerini belirtmiştir. İliada’da ise Troia savaşları sırasında, Thebe ovasında M.Ö. 1200’de bir Thebai kentinin olduğu vurgulanmıştır. Nitekim Agamemnon’a hediye edilen, Khryse kentinin Apollon rahibi Kryses’in kızı Khryseis bu kentte tutsak edilmiştir. Kaikus (Bakırçay) üzerinde bir liman kenti olabileceği,M.Ö. 584’lerde Lydia Kralı Alyattes tarafından Kimmer ve Hellen saldırısına karşı kurulmuş olabileceği de düşünülmelidir. Bunun yanı sıra bugünkü Edremit yakınlarındaki bu kentin Troia savaşlarından sonra Lydia’lıların eline geçtiği,Lydia Kralı Kroisos’un kardeşi Adramys’e burasını verdiğine dair bazı izlere rastlanmıştır.Adramys, bu kenti onararak geliştirmiş, sonra da kendi ismini vermiştir.

Adramytteion Thebai antik kentinde kazı çalışmaları

M.Ö.88’de Mithridates Savaşı sırasında burada geçen olayları Strabon şöyle anlatır:

“ Assos ve Adramyttion,her ikisi de önemli kentlerdir. Fakat Mithridates savaşlarında Adramyttion talihsizliğe uğramıştır. Akademide filozof,adalet dağıtıcısı ve retorik hocası olarak geçinen general Diodoros,kralı hoşnut etmek için kent meclisinin tüm üyelerini öldürtmüş ve ayrıca kral ile birlikte Pontos’a gitmiştir. Fakat kral tahttan düşünce yaptığı kötülüklerin cezasını ödemiştir. Aynı zamanda,ona karşı birçok suçlamalarda bulunuldu; fakat kendisi,yaptığı alçaklıkları sindiremediği için,kendini benim kentimde açlıkla ölüme mahkum etti. Adramyttionlu başka birisi de ünlü hatip Ksenokles’dir”.  Bu bilgilerin dışında Adramytteion Thebai ile ilgili antik tarih ve destanlarda başka bir bilgi bulunmamaktadır.

Burhaniye yöresi pergamon Krallığı'na, ardından vasiyet yoluyla Romalılara ve Bizanslıların hakimiyetine geçmiştir. Anadolu Selçukluları bir süre buraya egemen olmuşlarsa da yöre, yeniden Bizanslıların egemenliğine girmiş ve bu durum 200 yıl devam etmiştir. 1300'lerde Karesioğulları buraya bir süre hakim olmuş, 1323'te de Osmanlılar burasını ele geçirmiş ve yöreye 1484'te Kemer ismi verilmiştir. 1866 yılına kadar Edremit’e bağlı Belde, 1867 yılında bağımsız İlçe olmuştur. XIX.yüzyılda Sultan Abdülhamit’in oğlu Burhaneddin'den ötürü ilçenin ismi Kemer Burhaniye olarak değiştirilmiştir. Burhaniye 1866'ya kadar Edremit'e bağlı bir nahiye olarak yönetilmiş, 1867'de kaza yapılmıştır. Milli Mücadele sırasında Yunan işgaline karşı koyan ilçelerden biridir. Buna rağmen 29 Haziran 1920'de Yunanlıların eline geçmiş, 15 Eylül 1922'de de bu işgalden kurtulmuştur.

Burhaniye’de günümüze gelebilen tarihi yapı olarak çevrede Helenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait kalıntılara rastlanmaktadır.

Bunların yanı sıra ilçede; Hacı Ahmet Cami, Mehmed Emin Ağa Camisi, Hanay Cami, Hasanağa Camisi, Koca Cami bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Kaplıca ve içme olarak; Pelitköy Zeytin Pınarı İçmesi, Dutluca Köyü İçmeleri ve Damlarca Suyu, Karaağaç Kaplıcası, Bostancı Köyü Kaplıcası, Düdüklü Kaynak Suyu vardır.
 

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 23 Nisan 2009 Perşembe 16:06:54
Güncelleme :23 Nisan 2009 Perşembe 16:17:48

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR