12
Aralık
2023
Salı
AVCILAR - İSTANBUL
Belediye Sayfaları
Nufus
12.573.836
Yüz Ölçümü
5.220
İlçe Sayısı
41
Vali
Nufus
323.596
Yüz Ölçümü
35
Belediye Sayısı
1
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Avcılar Genel Bilgi

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul İline bağlı bir ilçe olan Avcılar, kuzeyinde ve batısında Büyükçekmece ilçesi, doğusunda Küçükçekmece Gölü, güneyinde Marmara Denizi ile çevrilidir. Eskiden köy niteliğinde bir yerleşme yeri olan Avcılar, Küçükçekmece Gölü'nün batısında, 90 m. yüksekliğindeki bir plato üzerinde yer almaktadır. TEM otoyolu ile E-5 Karayolu ilçe sınırları içinden geçmekte ve ilçeyi adeta üç parçaya bölmektedir.

İlçe topraklarında akarsu olarak yalnızca Ayazma Deresi bulunmaktadır. Yüzölçümü 35 km2, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 233.749’dur.

İlçenin ekonomisi sanayi ve ticarete dayalıdır. Cumhuriyetten önce küçük bir Rum köyü olan bu yerde bağcılık ve balıkçılıkla uğraşan Rumlar yaşıyordu. Sonradan bağcılık ve balıkçılığın yerini tarla tarımı almış, Cumhuriyetin ilanından sonra, Ambarlı'da yakıt depolama ve dolum tesisleri ile termik santral kurulmuştur. 1950'den sonra Avcılar bir sanayii merkezi haline gelmiştir. Ambarlı'da, Haramidere'de kurulan sanayii tesislerinin yanı sıra dokuma, tekstil, giyim ve madeni eşya işleyen kuruluşlar kurulmuştur. Bunun dışında yöre yapılanmaya gidilerek iskân bölgesi olmuştur. İstanbul Üniversitesi'nin bazı bölümlerinin burada kurulması ilçe ekonomisine canlılık kazandırmıştır. 

Cumhuriyet öncesinde 40 veya 50 hanelik küçük bir Rum köyü olan Avcılar 12.000 dönümlük Amindos Çiftliği’nin çevresinde kurulmuştur. Mübadele sonucunda burada yaşayan Rumlar Yunanistan'a gitmiş, buna karşılık da Balkan göçmenleri buraya yerleşmiştir. Bunun yanı sıra sanayii tesislerinin kurulması ve yeni iş yerlerinin açılmasından ötürü nüfusta büyük bir artış görülmüştür. Bunun sonucu olarak Avcılar'ın ekonomisinde ön planda olan tarım, bağcılık ve balıkçılığın yerini ticari kuruluşlar almıştır. Bu arada ilçenin bir çok yerinde nüfus artışının kaçınılmaz sonucu olarak gecekondulaşma ortaya çıkmıştır.

Avcılar Bakırköy ilçesinin sınırları içerisinde bulunuyordu. Küçükçekmece'nin 1987 yılında ilçe yapılması ile oraya bağlanmıştır. Yönetim düzenlemesi sırasında 1992 yılında ilçe konumuna getirilmiştir.

17 Ağustos 1999 Kocaeli ve Yalova yöresinde etkili olan deprem Avcılarda'da mal ve can kaybına yol açmıştır.

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 10 Mart 2008 Pazartesi 11:27:51
Güncelleme :8 Haziran 2009 Pazartesi 15:22:16

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR