9
Aralık
2023
Cumartesi
KADIKÖY - İSTANBUL
Belediye Sayfaları
Nufus
12.573.836
Yüz Ölçümü
5.220
İlçe Sayısı
41
Vali
Nufus
744.670
Yüz Ölçümü
34
Belediye Sayısı
1
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Bostancı İskelesi

Bostancı İskelesi, Antik Limanın bulunduğu yerde, bir rıhtım çıkıntısının ucunda 1912–1913 yılında yaptırılmıştır. Mimarının kim olduğu konusunda bir kayda rastlanmamakla beraber yapı üslubu Neo-Klasik dönemi yansıtmaktadır. Bu bakımdan Haydarpaşa ve Boğaziçi’ndeki bazı iskelelere dayanılarak bu iskelenin de Mimar Ali Talat veya Mimar Vedat Tek tarafından yaptırılmış olduğu sanılmaktadır.

İskele tek katlı, taş ve tuğladan yığma tekniğinde kare planlı olarak yapılmıştır. Ana binada küçük bir holün çevresinde karşılıklı sıralanmış dört oda bulunmaktadır. Bunlardan sağ taraftaki ikinci oda bekleme salonu, diğer üç oda ise memur odası olarak kullanılmaktadır. İskelenin deniz cephesinde üç gözlü bir kemer dizisinden oluşan yarı açık bir mekânı bulunmaktadır. Buradaki orta kemerin hizasında yükseltilmiş ve konsollarla desteklenmiş olan bölüm üzerine kasnaklı bir kubbe oturtulmuştur. Bunun dışında kalan alanlar kırma çatı ile örtülüdür. İskelenin bir özelliği de iç kapılarında ve dış cephesindeki pencerelerde profilli Bursa kemerlerinin kullanılmış oluşudur. Ayrıca iç mekândaki alçı tavanlar, sütun başlıkları, kemer araları, çini panolar ve bunların bitişlerinde kabaralar bulunan saçak payandaları iskelenin belli başlı bezeme unsurlarıdır. Bezemelerde yer yer çini panolara da yer verilmiştir.

İskele 1980’li yıllarda onarım görmüş ancak, bezeme özelliklerinden kısmen de olsa uzaklaşılmış, bazı çinilerinin üzeri badana ile örtülmüştür.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 6 Mart 2008 Perşembe 21:14:46
Güncelleme :2 Haziran 2009 Salı 15:46:52

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?