22
Eylül
2023
Cuma
MERKEZ - TEKİRDAĞ
Nufus
728.396
Yüz Ölçümü
6.218
İlçe Sayısı
9
Vali
Nufus
161.136
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
60
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Tekirdağ İli Kaynakçası

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman) C.8, s.220, İstanbul 1980.
Oktay Aslanapa, Osmanlı devri Mimarisi, İnkılâp Kitapevi, İstanbul 1986.
Osman Yalçın, Tekirdağ, İstanbul 1981.
Nuşin Asgari, “Marmara Ereğlisi 1980 Çalışmaları”, III. Kazı Sonuçları Toplantısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, s.115-116, Ankara 1981.
Nuşin Asgari, “Perinthos (Marmara Ereğlisi) Çalışması 1981”, IV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, s. 337-344, Ankara 1983.
Hikmet Çevik, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, İstanbul 1949.
Hikmet Çevik, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları: Tekirdağ Müzesine Doğru, İstanbul 1966.
Yasemin Eşen, Tarihi Yönleri ile Şarköy, İstanbul 1983.
Aydın Oy, Tekirdağ İli Yer Adları, İstanbul 1964.
Aydın Oy, Tekirdağ’da Atatürk, İstanbul 1965.
Mehmet Tuncel, Babaeski, Kırklareli ve Tekirdağ Camileri, Ankara 1974.
İsmail Hakkı Kurtuluş, “Tekirdağ Kıyı Şeridinde Bizans ve Osmanlı Buluntuları”, Sanatsal Mozaik, İstanbul 1997, S.17, s.64–71.
İsmail Hakkı Kurtuluş, “Tekirdağ Kıyı Şeridinde Osmanlı Dönemi Buluntuları”, İlgi, İstanbul 1994, S.76, s.3–9.
Münir Saktın, Tekirdağ Eski Ahşap Evleri, Tekirdağ 1996.
Mehmet Serez, Tekirdağ ve Çevresi Vakfiyeleri, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ 1993, s.92–93,99.
Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 1978.
Anonim, “Tekirdağ Maddesi”, Yurt Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, İstanbul 1982–1983, C.9, s.6964–7000.
Anonim, “Tekirdağ Maddesi”, Yurt Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, İstanbul 1982–1983–1984, C.10, s.7007–7063.

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 17 Temmuz 2009 Cuma 20:48:15

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR