24
Temmuz
2024
Çarşamba
BUCAK - BURDUR
Nufus
251.181
Yüz Ölçümü
7.835
İlçe Sayısı
11
Vali
Nufus
58.837
Yüz Ölçümü
1.414
Belediye Sayısı
39
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Susuz Han

Susuz Han

Antalya-Burdur karayolu üzerinde, Bucak ilçesi yakınındaki Susuz Köyde bulunan Susuz Han günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir. Susuz Han’ın kitabesi bulunmadığından, yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Gıyaseddin Keyhüsrev’in döneminde (1237-1246) da yapıldığı sanılmaktadır. Buradaki ejder motifli süslemeleri dikkate alınacak olursa I.Alaeddin Keykubat döneminde de yapılmış olabileceği de düşünülmektedir.

Susuz Hanın blok taşlardan oluşan beden duvarlarının mimari parçaları önce hanın öndeki 25 X 26 m. ölçüsündeki kapalı mekanının yapıldığını ardından avlunun yapımına başlandığını göstermektedir. Bu arada bilinmeyen bir nedenle avlunun tamamlanamadığını kemerlerin duvardaki izleri göstermektedir.

Hanın batı yönündeki giriş kapısı diğer Selçuklu han ve kervansaraylarında olduğu gibi beden duvarlarından dışarıya doğru çıkıntı ve üzerinde bezenmemiş hiçbir yüzey parçası bırakmamıştır. Bundan ötürü de Susuz Hanın giriş kapısı kalın taş söveli ve yay kemerli olup Anadolu Selçukluları taş oyma işçiliğinin en güzel örneklerinden birisini ortaya koymaktadır. Kapıda birbirlerinden farklı düzeylerde geniş bordürler halinde geometrik kafes örgüsünü oluşturan bezeme rumili frizler, üzerleri ajurlu yıldızlar, akantus dalları ile görkemli bir görüntü sergilemektedir. Bu bezeme arasında girişin iki yanındaki mihrapçık kemerleri üzerinde ve kemer dolgularında ejder ve melek figürlerinin bulunuşu da dikkat çekicidir. Burada insan başını yutmaya çalışan uzun gövdeli bir çift ejder yuvarlak kıvrımlar yaparak sütun başlarından kemerin en uç noktasına kadar devam etmektedir. Kuşkusuz, Çin sanatında görülen bu tür ejder tasvirlerinin Selçuklular tarafından kullanılmış oluşu, Selçukluların Çinliler ile ilişkilerini göstermektedir.

Giriş kapısı ile aynı eksen üzerinde yer alan, yüksek tonozlu iç mekan dört sıra halinde on altı taş ayak bulunmaktadır. Bunlar hanın içerisini beş nefe ayırmıştır. Bu bölümlerden ortadaki bir kule gibi yükselerek, üzeri kesme taş bir kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbenin eteğini balık kılçığı desenli bir silme çevirmektedir. Hanın içerisinde farklı kullanıma göre farklı seviyeler oluşturmuştur. Bunlardan bir bölüm diğerlerinden 80 cm. daha yüksektir. Hanın beden duvarları diğer kervansaray ve hanlarda olduğu gibi dışarıdan gelebilecek bir saldırıya karşı kale görünümünde yapılmıştır. Aydınlatma kuzey ve güney kenarlardaki ikişer, giriş kapısındaki bir mazgal ile sağlanmıştır. Duvarlar dışarıdan altı köşeli, kare ve yuvarlak payandalar ile desteklenmiştir.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 7 Şubat 2008 Perşembe 13:24:53
Güncelleme :1 Mayıs 2009 Cuma 18:26:54

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR