24
Temmuz
2024
Çarşamba
MERKEZ - BURDUR
Belediye Sayfaları
Nufus
251.181
Yüz Ölçümü
7.835
İlçe Sayısı
11
Vali
Nufus
95.274
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
53
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Burdur Sivil Mimari Örnekleri

Mısırlılar Konağı

Burdur’un tarihi eserlerinin yanı sıra sivil mimari örneklerinin de ayrı bir önemi vardır. Bu evlerin ana malzemesi taş olup, yer yer kerpiç ve ahşap karışımı yapılmışlardır. Zemin katları bütünüyle taştandır. Bazılarının kuzeye bakan duvarları taş-karkas olarak yapılmıştır. Genelde iki veya üç katlı olan evlerin üst katları kerpiç dolgu, hımış veya bağdadi olarak yapılmıştır. Taşıyıcı unsur olarak da doğramalara ahşap kalaslara yer verilmiştir.

Evlerin sokağa bakan cephelerinde odalar veya sofalar dışarıya çıkma yaparlar, zemin katlar ise genellikle taşlık olup, burada mutfak, kiler, depo ve bazı örneklerde de kış odaları bulunmaktadır. Üst katlarda odalar, ortadaki sofalara açılırlar. Özellikle evlerin en gösterişli bölümü olan başodalar bezeme yönünden özenle süslenmiştir. Buradaki tavanlar kalem işleri ve ahşap dekorasyon ile süslüdür.

Baki Bey Konağı

Burdur evleri dış sofalı evler ve iç sofalı evler olmak üzere iki ayrı grupta toplanmıştır. Genellikle Akdeniz, Ege ve İç Anadolu’da görülen dışa açık sofalı evler Burdur’da da ayrı bir grubu oluşturmaktadır. Burdur’da yaygın olan iç sofalı evlerde ise, sofaların iki tarafına odalar yerleştirilmiştir. Ayrıca dış görünümleri çıkma ve saçaklarla zenginleştirilmiş, ahşap payandalarla da desteklenmiştir. Evlerin üzeri genellikle ahşap kiremitli çatılarla örtülmüştür.

Burdur’da günümüze gelen sivil mimari örneklerinin en tanınmışlarından Baki Bey Konağı ile Taşoda Kültür Bakanlığı tarafından müze konumuna getirilmiştir. Bunlardan Baki Bey Konağı XVIII.yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin Burdur’daki en güzel örneğidir. İki katlı olan yapının altı katı kesme taştan, üst katı da kerpiçten yapılmıştır. Konağın alt katında ahır, ambar gibi bölümler bulunmaktadır. Buradan taş bir merdivenle çıkılan üst katta dışa açılan geniş bir sofalı eyvan bulunmaktadır.

Burdur Evi

Burdur’daki Mahmut Paşa’nın yaptırdığı ve Taşoda ismi ile tanınan sivil mimari örneği XVII.yüzyılda yapılmıştır. Kesme taştan olan bu konağın alt katında iki oda ve müştemilat bölümleri, üst katta da biri baş oda olmak üzere beş ayrı odası bulunmaktadır. Bu odaların tavan süslemeleri, kalem işleri, altın ve gümüş varaklı tezyinatı ile vitraylı pencereleri Burdur sivil mimarisine en iyi örneklerdir.
 

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2009 Cuma 18:05:45
Güncelleme :20 Mayıs 2009 Çarşamba 15:26:47

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR