11
Aralık
2023
Pazertesi
TATVAN - BİTLİS
Belediye Sayfaları
Nufus
327.886
Yüz Ölçümü
6.707
İlçe Sayısı
7
Vali
Nufus
72.873
Yüz Ölçümü
1.263
Belediye Sayısı
57
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Başhan

Bitlis-Tatvan yolu üzerinde bulunan Başhan’ı XVI.yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa yaptırmıştır. XVI.yüzyıl yapısı olan han kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Hanın büyük bölümü 22.32 X 25. 38 m., küçük bölümü de 32 X 33 m. ölçüsündedir. Tamamen kesme taştan yapılan duvarlar düz silmelerle sonuçlanır ve üzeri de toprak damla örtülür.

Hana sol taraftaki 7.33 X 8.32 m. ölçüsündeki duvarlardan biraz daha içeride yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Bu girişin üzerindeki kitabesi okunamayacak kadar bozulmuştur. Buradaki bir merdivenle hanın üzerine çıkılmaktadır.

Hanın kare planlı orta bölümü eşit aralıklı dokuz paye ile dört nefe ayrılmıştır.Bu payeler profilli sivri kemerlerle birbirlerine ve duvarlara bağlanmıştır. Doğu ve batıdaki bölümlerin üzerlerinde dıştan dar, içten geniş pencereler sıralanmıştır.


Kenthaber Kültür Kurulu

 

Yayın Tarihi : 7 Şubat 2008 Perşembe 12:08:58
Güncelleme :29 Nisan 2009 Çarşamba 11:39:21

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR