10
Aralık
2023
Pazar
ŞEMDİNLİ - HAKKARİ
Belediye Sayfaları
Nufus
246.469
Yüz Ölçümü
7.228
İlçe Sayısı
4
Vali
Nufus
51.034
Yüz Ölçümü
1.452
Belediye Sayısı
24
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Kayme Sarayı

Hakkari, Nehri'deki eski yerleşim alanlarının kuzey tarafında bulunan Kayme Sarayı kitabelerinden öğrenildiğine göre 1909-1911 yıllarında yaptırılmıştır. Kitabelerde isim geçmemekle beraber Seyit Übeydullah'ın oğlu Seyit Abdullah tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.

Kayme sarayı iki katlı bir yapı olup, 18.80x24.00 m. ölçülerinde kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Günümüze sarayın yalnızca kuzey ve batı duvarları iyi bir durumda, doğu ve güney duvarları ise kısmen ayakta kalabilmiştir. Sarayın üst örtüsü tamamen yıkılmıştır.

Yapının zemin ve birinci katları birbirinin eşi plan düzenindedir. Bu plan düzeninde ortada dikdörtgen iki salon ve bunun batı taraflarında da dörder oda bulunmaktadır. Kuzey ve güney cephelerine ortalarına açılmış kapılardan girilmekte olup, odalara hem salondan hem de birbirlerinin içerisinden geçilmektedir.

Yapının doğu cephesi yıkıldığından bu cephe ile ilgili bilgilerimiz bulunmamaktadır. Bununla beraber kuzey, güney ve batı cephelerinin kapı ve pencerelerle hareketlendirildiği açıkça görülmektedir. Sarayın kuzey cephesine sivri kemerli büyük bir niş içerisindeki, sivri kemerli kapı ve bunun iki yanına altlı ve üstlü dört pencere açılmıştır. Bu pencereler cephedeki niş şeklindeki girintinin içerisinde kalmıştır. Cephedeki tek bezeme unsuru, kapı kemerinin sağ ve sol üst köşelerindeki kitabelerdir.

Kitabeler mermer üzerine ikişer satır halinde sülüs yazı ile yazılmıştır.
Bunlardan sağ taraftaki i kitabe üzerinde h.1332 (1910) tarihi ve şu cümleler yazılıdır:

Deki kapılarında hamd vardır.
Oraya emniyet ve selametle giriniz.

Diğer kitabede:
Bu ev (girenlere) esenlik verir.
Bakanlara hicri 1330 tarihini (1909) müjdele yazılıdır.


Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraf, www.hakkarim.net adresinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 9 Şubat 2008 Cumartesi 17:48:12
Güncelleme :30 Mayıs 2009 Cumartesi 12:03:03

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR