26
Eylül
2023
Salı
VAN
Ücretsiz Üye Olun.
Kendi sayfanızı kendiniz yapın.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ancak Türkiye’nin doğu bölgesinde bir üniversite kurulması girişimleri çok önceleri başlamıştır.Dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’i, incelemeler yapmak üzere Van’a göndermiş; Mustafa Necati Bey’de, Van’da üniversite kurulmasını gerekli görmüştür.1928 yılında, öğretmen Ferit Nur (Kuran) Bey Van’a gönderilmiş ve mevcut ortaokulu liseye dönüştürerek, kurulması tasarlanan üniversitenin çekirdeğini oluşturması istenmiştir.Atatürk 1 Kasım 1937’de, BMM’i açış nutkunda, ’Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet üniversitesi ile modern bir kültür şehri oluşturmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir.’ demiş, bu maksatla, o dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’ı, arazi tespiti için Van’a göndermiştir.1938 yılı Kasım başında BMM açış nutkunda, Atatürk ’İstanbul Üniversitesi’nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi’nin tamamlanması ve Şark Üniversitesi’nin yapılan etütlerle tespit edilmiş olan esaslar dairesinde, Van Gölü civarında kurulması hızla ve önemle devam etmektedir’ demiştir. 
 
11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığınca, aralarında Prof. Afet İnan’ın bulunduğu, 15 kişilik bir heyet oluşturulmuş ve Doğu Üniversitesi’nin yerinin tespiti için esaslı incelemelere girilmiştir. Bu heyet, merkezi Van olacak bir Doğu Üniversitesi’nin kurulmasını; Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır’da bazı fakülte ve enstitülerin, Doğu Üniversitesi’ne yardımcı şubeler olarak açılmasını uygun görmüştür.Bu sıralarda Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerin sayısı arttırılmış; İzmir, Erzurum, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Malatya, Kayseri, Eskişehir, Bursa ve Edirne’de yeni üniversiteler veya bunların çekirdeğini oluşturacak fakülte, yüksekokul ve akademiler açılmıştır.Ancak bu dönemlerde Van bu mutlu iller arasına girememiştir. 12 Eylül 1980’de Üniversitelerimizi içine düştükleri felaketten kurtaranlar, hayati önemi olan bir çok sorunla birlikte üniversite konusunu da ele aldılar; kısa bir süre içinde, 6 Kasım 1981 tarihinde üniversitelerimize yeni bir düzen getiren 2447 sayılı Yükseköğretim Kanununu çıkardılar. Bundan yaklaşık 8,5 ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Bu kararname ile yeni üniversiteler açıldı. Bunların arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi de vardı.Van’da bir üniversite kurulmasını teminen çeşitli yerel girişimlerde olmuştur. 1968 yılında ’Van Üniversite ve Yüksekokulları Kurma ve Yaşatma Derneği’ kurulmuştur. Bu dernek Tayyar Dabbağoğlu, Dr. Özçelik Okayer ve Dr. Ertuğrul Yeğinaltay’ın başkanlığında faaliyetini sürdüregelmiştir. Dernek, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağlı bir fakültenin Van’da açılmasına ve daha sonra ayrı bir üniversite halinde dönüştürülmesine çaba harcamıştır. Bu amaçla, 1981 yılında oluşturulan bir heyet Ankara’ya gitmiş, Devlet Başkanı Sayın Kenan Evren tarafından kabul edilen dernek üyelerine, Van’da bir üniversite kurulacağı müjdesi verilmiştir. 
Üniversitemiz, kuruluş ve gelişmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunmak, gelip ders vermek vb. şekillerde emeği geçen herkese minnet ve şükran borçludur.Üniversitemiz halen 9 Fakülte, 3 Enstitü, 13 Yüksekokul ve 12 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini, Van Gölü kenarında kurulmuş, şehir merkezine 15 km mesafede olan kampüste devam ettirmektedir.  
 Ulaşım :
Üniversitemize ulaşım belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve dolmuşlarla sağlanmaktadır. Belediye otobüsleri, 7.00-19.00 saatleri arasında yarım saatte bir karşılıklı sefer yapmaktadır. Dolmuş seferleri ise sabah erken saatlerde başlamakta ve saat 22.00’a kadar devam etmektedir. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü 65080 Kampüs / VAN 
Telefon : +90 432 225 17 00 (9 Hat) 
Fax : +90 432 225 10 09  
E-Posta : webmaster@yyu.edu.tr    

_________________________________FAKÜLTELER______________________________

Eğitim Fakültesi:

1974 yılı öncesinde Yatılı Öğretmen Okulu olarak hizmet vermekte olan bugünkü Fakülte, 1974-1984 yılları arasında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak ön Iisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş, 1984-1992 yılları arasında ise, 2 yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmiştir. Daha sonra, 28.03.1993 tarih ve
2809 sayılı Yükseköğretim kurumları teşkilatı hakkındaki kanun ile, 41 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun gereğince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Van Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.Ancak; günümüzde, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun
4.11.1997 tarih ve 97.39.2761 Sayılı kararıyla Eğitim Fakültelerinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Böylece ülkemizin gereksinim duyduğu öğretmenleri yetiştirmek üzere Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. 
Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle, 16.8.1997 tarih ve 4306 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı’nda uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim için sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni gereksiniminİn karşılanması amaçlanmıştır.Bunun yanında ortaöğretim için lisans üstü düzeyde öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır. 

Tüm öğretmen yetiştirme programlarına, olabildiğince erken bir dönemde zorunlu bilgisayar dersi yerleştirilerek, öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanma becerilerini kazanmaları ve bilgi teknolojilerini yakından tanımaları amaçlanmıştır.Bunun yanında, gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımı, öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesi; alan derslerinde öğretmen adaylarının, bilgisayar, İnternet, çoklu ortam, televizyon, video,projektör, tepegöz gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları sağlanmıştır.Ayrıca, yeni programlarda zorunlu dersler yanında seçmeli derslere yer verilerek, öğretmen adaylarının ilgi duydukları alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıştır.Yeni programlarla, uygulamalı olarak öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri sağlanmıştır.Fakültenin kurucu dekanı Prof.Dr. Necmettin TOZLU ’dur. Daha sonra sırasıyla Prof.Dr. Yüksel GENCAL,( vekaleten) Prof.Dr. Bekir TİLEKLİOĞLU ve Prof.Dr. Nihat MERT görevi devralmıştır. Şu anki dekanımız; Prof.Dr. Rauf YILDIZ (17.05.2004, asaleten)’dır.9 Bölüme sahip olan Fakültemizin 6 bölümünde öğrenci bulunmakta ve bu bölümlerde Eğitim-Öğretim faaliyeti sürmektedir. Fakültemizde toplam 2949 gencimiz Eğitim-Öğretim görmektedir. Öğretim programlarımızı 119 öğretim elemanımız yürütmektedir. Fakültemizin idari işlerinde 40 idari personel görev yapmaktadır. Her sene 800-900 gencimizin mezun olduğu Fakültemizden, geçen Eğitim-Öğretim yılında (2002-2003), 746 öğrencimiz başarı göstererek mezun olmaya hak kazanmıştır. 
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Zeve Kampüsü 65080, VAN
Telefon ı 0 432 2251369
Fax : 0 432 2251104 
E-Mail : egitim@yyu.edu.tr 

Fen Edebiyat Fakültesi: 

Fen Edebiyat Fakültesi, Van Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla 1979 yılında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1981/1982 Eğitim-Öğretim Yılında 35 öğrenci ile eğitime başlayan fakülte, 2 Nisan 1983 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Şu anda fakülte bünyesinde 18 bölüm vardır.18 Bölüme sahip olan Fakültemizin 11 bölümünde öğrenci bulunmakta ve bu bölümlerde Eğitim-Öğretim faaliyeti sürmektedir. Fakültemizde toplam 1329 gencimizin Eğitim-Öğretim görmektedir. Öğretim programlarımızı 213 öğretim elemanımız yürütmektedir. Fakültemizin idari işlerinde 29 idari personel görev yapmaktadır. Her sene 369 gencimizin mezun olduğu Fakültemizden, geçen Eğitim-Öğretim yılında 478 öğrencimiz başarı göstererek mezun olmaya hak kazanmıştır. 
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü,Antropoloji Bölümü,Arkeoloji Bölümü,Biyoloji Bölümü,Coğrafya Bölümü,Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü,Felsefe Bölümü,Fizik Bölümü,Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü,Kimya Bölümü,Matematik Bölümü,Psikoloji Bölümü,Sanat Tarihi Bölümü,Sosyoloji Bölümü,Tarih Bölümü,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,İstatistik Bölümleriyle eğitim vermektedir.      
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Zeve Kampüsü 65080, VAN
Telefon ı 0 432 2251188
Fax : 0 432 2251114 
E-Mail : fenedbiyat@yyu.edu.tr     

Güzel Sanatlar Fakültesi: 
     
1997 yılında kurulan fakültemiz, üniversitemizin en genç ve dinamik fakültelerinden birisidir. Birçok uluslararası etkinliklere ve başarılara imza atan Güzel Sanatlar Fakültesi çalışmalarının temposunu hızla yükseltmektedir. Teknolojik altyapısını eksiksiz olarak tamamlayan fakülte, sanatçı kadrosunu güçlendirmeye devam etmektedir.
Fakültemiz on bölümden oluşmaktadır. Grafik Tasarım, Resim, Heykel, Seramik, Müzik, Sahne Sanatları, Sinema-Televizyon, Fotoğraf, Tekstil ve Gelenksel Türk El Sanatları bölümleridir.
   
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 

Bakanlar Kurulu’nun 30.05.1997 tarih ve 97/9533 sayılı kararı ile kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 04.01.1999 tarihinde fakülteye dekan atanması ile birlikte akademik düzeydeki çalışmalarına başlamıştır. Nicelik ve nitelik yönlerinden gerekli akademik personel teminini takiben, bölgemiz ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanacaktır.Fakültemiz iş piyasalarında ihtiyaç duyulan yenilikçi, üretken, gelişmekte olan ekonomik ve siyasal yaşamın gereklerini kavrayarak karar verme yeteneğini kazanmış nitelikli girişimciler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. 
Ekonometri Bölümü ,Kamu Yönetimi Bölümü ,Maliye Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İşletme Bölümü, İktisat Bölümleriyle eğitim vermektedir. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 65080 Kampüs VAN
Telefon : 0 432 2251741
Fax : 0 432 2251740 
E-Mail : iibf@yyu.edu.tr  

İlahiyat Fakültesi: 

Yüzüncü Yil Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi, 3837 Sayili Kanun’la degisik 2809 Sayili Kanunu’nun 24. Maddesi uyarinca, 1992 yilinda kurulmustur. 16 Haziran 1992 tarihinde Prof.Dr. Abdussamed ULUÇAM’in kurucu dekanliginda faaliyete baslayan Fakültemiz, 1992-1993 ögretim yilinda, ilk ögrencileriyle ögretime baslamistir. Bir süre Fen-Edebiyat Fakültesi dershanelerinde ögretim sürdürülmüs 1994 yilindan itibaren kendi binasinda faaliyet göstermeye baslamistir. Fakültemiz, ilk mezunlarini 1996-1997 ögretim yilinda vermistir. Fakültemiz, Temel Islam Bilimleri, Felsefe ve Din bilimleri ile Islam Tarihi ve Sanatlari Bölüm baskanligi olmak üzere 3 bölümden olusmaktadir. 1993/1994 Egitim-ögretim yilinda 60 ögrenci ile ögretime fakültemizde 2000-2001 Egitim-ögretim döneminde 204 erkek 56 kiz ögrenci olmak üzere toplam 260 ögrenci ile egitim-ögretimine devam etmektedir.
Yatay geçi? yoluyla alynan üç ö?renci dy?ynda Fakültemize 2001-2002 Ö?retim yylyndan itibaren ö?renci alynmay?tyr. 2002-2003 ve 2003-2004 Ö?retim yyllarynda da fakültemize ö?ernci kontenjany verilmemi?tir. Bu sebeple 2004-2005 ö?retim yylnda fakültemizin sadece III ve IV synyflarynda e?itim ö?retim yapylacaktyr. 
Fakültemiz Üniversitemiz Saglik Kültür ve Spor Daire Baskanligina ait 3 kattan olusan binada egitim-ögretim görmektedir. Birinci ve ikinci kat akademik ve idari personele ait olup zemin katta derslikler ve kantin bulunmaktadir. Fakültemizin 1 adet hizmet arabasi mevcuttur. Fakültemizin yakynyda yapylan 1500 ö?rencinin e?itim ve ö?retimine müsait yeni bir binanyn fakültemize tahsis edilmsei dü?ünülmektedir. Bu gerçekle?ti?i takdirde, yeni alynacak ö?rencilerle birlikte çok kapsamly ve verimli bir e?itim ve ö?retim yapylaca?y kaydedilmektedir. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Zeve Kampüsü 65080, VAN 
Telefon: : 0 432 2251417 
E-Mail : ilahiyat@yyu.edu.tr 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi: 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 30/05/1997 tarih ve 97/9535 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 13/08/1997 tarihli toplantısında alınan karar ile, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddeleri uyarınca bünyesinde 12 (on iki) farklı mühendislik bölümüne işlerlik kazandırılması amacıyla fiilen kurulmuştur. Fakülte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/10/1998 tarih ve 10160 sayılı yazıları ile 24/11/1998 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Bayrak’ın kurucu dekan olarak atanması ile idari olarak faaliyete geçmiştir.1998-1999 eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümleri’ne Yüksek Lisans, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında ise Jeoloji Mühendisliği Bölümüne Yüksek Lisans öğrencileri alınmıştır.2000-2001 eğitim-öğretim yılında merkezi sistemle Jeoloji Mühendisliği Bölümüne lisans düzeyinde 32 öğrenci alınmış ve lisans eğitimine fiilen başlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Fakültemizin lisans düzeyinde eğitim veren henüz tek bölümüdür. 
Fakültemizin Akademik kadrosunda halen 5 Profesör, 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman, 1 Uzman, 22 araştırma görevlisi, 4 idari personel ve 89 lisans öğrencisi ile ülkemizde güneşin ilk ışıklarının aydınlattığı eşsiz güzelliklere sahip bir yörede eğitim-öğretim hizmeti vermeye ve yapılanmasını sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi’nde Mühendislik ve Mimarlık sorunlarına yönelik araştırma ve yayım faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmektedir. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Van’a 14 kilometre uzaklıkta Erciş yolu üzerindeki Zeve Yerleşkesi’nde iki farklı binada yapılanmış olup, ana binada Dekanlık, Makine Mühendisliği Bölümü ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri, ek binada ise Jeoloji Mühendisliği Bölümü yer almaktadır.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde kuruluşundan günümüze hizmet eden dekanlarımız ve hizmet yılları aşağıda gösterilmiştir. 
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Zeve Kampüsü 65080, VAN
Telefon ı 0 432 2251728
Fax : 0 432 2251730 
E-Mail : mmf@yyu.edu.tr  

Tip Fakültesi: 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş olup, ilk öğrencilerini 1995 yılında almış, ilk mezunlarını ise 2001 yılında vermiş bulunmaktadır. 32000 metrekare kapalı alana ve 550 yatak kapasitesine sahip, teknolojinin tüm olanaklarıyla donatılmış bir hastanesi ve ayrı temel tıp bilimleri binası olan bir fakülte haline gelmiştir. Fakültemiz 26 poliklinikten oluşan araştırma hastanesi ile şehrimiz ve bölgemiz insanına hizmet vermektedir. Fakültemiz, Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp bölümleri adı altında çalışmalarına devam etmektedir. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez VAN
Telefon : 0 432 2262177 
Fax : 0 432 2167519 
E-Mail : tipfak@yyu.edu.tr

Veteriner Fakültesi: 

Yüzüncü Yıl üniversitesi Veteriner Fakültesi 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 30.03.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 2809 sayılı ’Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulune dair Kanun’ gereğince fiilen kurulmuştur.Fakülte, 10.12.1983 tarihinde Prof. Dr. Asım KABUKÇU’nun dekan olarak atanması ile faaliyete geçmiştir. 1983-1984 eğitim-öğretim yılında alınan 37 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetine başlanmıştır. İlk yıllarda Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na ait binada, 1987 yılından itibaren ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan prefabrik binalarda sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetine, 1988-1992 yıllarında Fen Edebiyat Fakültesi binalarında devam edilmiştir. 1992 yılı içerisinde yine kampüs alanı içerisinde yapılan kendi binasına taşınmıştır.Bu arada şehir merkezinde yapımı sürdürülen klinik binası 1992 yılında tamamlanmış, 1997 yılına kadar kullanılan bu bina aynı yıl Tıp Fakültesine devredilmiş ve Veteriner Fakültesi’ne kampüs alanı içerisinde yeni bir klinik binası yapılmıştır. 
 
Şu anda Van il merkezine 14 km uzaklıkta Erçiş yolu üzerinde ve üniversite kampüs alanı (Zeve Kampüsü) içerisinde bulunan Veteriner Fakültesi, iki ana bina, bir klinik binası, koyunculuk ünitesi ve iki kümesten oluşan bir fiziki büyüklüğe sahiptir. Mevcut fiziki alt yapıdaki dağınıklık sebebi ile verimli hizmet üretmek konusunda zaman zaman zorluklar yaşanmaktadır. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için Veteriner Fakültesinin hizmet amaçlarına uygun, tüm birimlerin içerisinde bulunduğu yeni bir binanın inşaatı başlatılmıştır. 
Veteriner Fakültesi üç bölüm ve 17 anabilim dalından oluşan bir akademik yapı ile ülkemizin en doğu ucunda veteriner hekimlik alanındaki eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca bölgenin sorunlarına ilişkin araştırma ve yayım faaliyetlerine başarılı bir şekilde katkıda bulunmaya devam etmektedir. 

Ziraat Fakültesi: 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmü ve Kararname ile kurulmuştur. Fakültemizde lisans düzeyinde 10 bölüm ve 3 program ile Tarım Eğitimi verilmektedir.Fakültemiz eğitim ve öğretim çalışmalarını 9 Profesör, 16 Doçent, 47 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman, 2 Uzman, 42 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 123 öğretim elemanı ile sürdürmektedir. Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümleri dışındaki bölüm ve alt programların tamamında lisans öğretiminin yanısıra yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Ayrıca Zootekni, Bahçe Bitkileri, Gıda Mühendisliği ve Tarla Bitkileri bölümlerinde doktora programı bulunmaktadır. Fakültemizde teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetleri yanısıra çeşitli bilimsel çalışmalar ve projelerde yürütülmektedir. 
Fakültemizin öncelikli hedefi, bölgemizin eğitim gereksinimini dikkate alarak, bölge insanı için yeterli ve kaliteli bir eğitim sunabilmektir. Bu bağlamda yetişmiş ve deneyimli öğretim üyesi sayısını artırmak ve daha kaliteli bir eğitim ile bölge insanının ihtiyaçlarına yanıt vermek temel hedefimizdir. Ayrıca bölge ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu gözden uzak tutmadan, gerek bölge çiftçilerine gerek tarıma dayalı sanayiye yön vermek, ortak projeler üretmek ve bunları uygulamak fakültemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu amaçla bölgemizin ihtiyacı olan bilgi ve teknoloji gereksinimini karşılayacak bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaparak, bölgemizin üniversiteden beklentilerini karşılamak, Fakültemizin görevi olarak kabul ettiği konular arasındadır. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zeve Kampüsü 65080, VAN 
Telefon : 0 432 2251334
Fax : 0 432 2251350 
E-Mail : ziraat@yyu.edu.tr  

_________________________________ENSTİTÜLER_______________________________

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin değiştirilerek kabulüne ilişkin 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanun’un 33/c maddesi hükmüne dayanılarak kurulmuştur. Ekim 1983 tarihinde iki anabilim dalında birer doktora öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.Şu anda Ziraat Fakültesi’ne bağlı Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak, Zeotekni; Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Elektrik-Elektronik, Makine, Jeoloji; Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji; Eğitim Fakültesi’ne bağlı Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ve İlköğretim Anabilim Dalları olmak üzere 19 Anabilim Dalında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  
Fen Bilimleri Enstitüsü’nün, ülkemizdeki bilimsel düşünceyi yerleştirmede önemli katkıları olmuştur ve bu konuda daha etkili olmak zorundadır. Amaç, çağdaş bilim düzeyini yakalamaktır. Bunu sağlamak için, serbest düşünceli bilimsel bakış açısına sahip genç bilim adamları yetiştirmek, yapılmakta olan ve yapılacak bilimsel çalışmalarda ülke ve dünya bilimine katkıda bulunmak başlıca hedeftir. 
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zeve Kampüsü 65080 VAN
Telefon ı 0 432 2251120
Fax : 0 432 2251123 
E-Mail : fenbilimleri@yyu.edu.tr  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü: 

Yüzüncü Yıl üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 3837 Sayılı Kanun’la 03.07.1992 tarihinde Üniversitemizin Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü), Tıp ve Veteriner Hekimliği alanlarında lisansüstü eğitim-öğretimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. 
Enstitü bünyesinde 27 anabilim dalı lisanüstü eğitim-öğretime açık olup, bunlardan 26 anabilim dalında lisansüstü eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Enstitü’de ayrıca 13 anabilim dalında da doktora eğitimine devam edilmektedir. Kayıtlı öğrenci sayısı, 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 99’u yüksek lisans, 42’si doktora olmak üzere toplam 141’dir. 
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zeve Kampüsü 65080 VAN
Telefon ı 0 432 2251268-69
Fax : 0 432 2251268 
E-Mail : sagbil@yyu.edu.tr  

Sosyal Bilimler Enstitüsü: 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair 28.02.1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanun’un 33/a maddesi gereğince Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Lisansüstü programlarda, bilimsel çalışmayı geliştirmek, bölümlerin gelişmesi için nitelikli eleman yetiştirmek, bilimsel çalışmalara hız kazandırmak, gelişen teknolojiye ayak uydurmak, öğretimde yöntem arayışları gibi çağdaş problemlerin önüne geçebilmek enstitünün temel hedefleri arasındadır. 
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Zeve Kampüsü 65080 VAN 
E-Mail : sosbil@yyu.edu.tr  

_______________________________YÜKSEKOKULLAR____________________________

Bitlis Sağlık Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuz 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı karar ile Sağlık Meslek Lisesi iken Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu bölümlerinden oluşan Sağlık Yüksekokulu olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Bitlis Sağlık Yüksekokulu 1996-1997 Öğretim yılında lisans düzeyinde öğretim vermeye başlamıştır. Açık olan hemşirelik bölümü kız öğrenci mevcudumuz toplam 130’ dur. Yüksekokulumuz ilk mezunlarını 2000-2001 yılında 26 öğrenci, 2001-2002 yılında 12 öğrenci olmak üzere toplam 38 öğrenci mezun olmuştur.Bitlis Sağlık Yüksekokulu, ülkemizdeki genel sağlık politikasına paralel olarak, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu iyi yetişmiş, alanına egemen, sürekli gelişen tıp bilimine ayak uydurabilecek, insan gücünü oluşturmak amacıyla hemşireler yetiştirmektedir. 
Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri yapan, hemşirelik yüksekokulu’nda birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hasta bakımının planlanması, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanmasıyla ilgili eğitim verilmektedir. Ayrıca hasta bakımıyla ilgili çalışmaları yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmak da, bu okuldaki eğitim programının hedefleri arasındadır. Koruyucu sağlık alanında ise hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yanı sıra, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması alanlarında çalışır.İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 500 kişilik öğrenci yurdu bulunmaktadır.  
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Sağlık Yüksekokulu BİTLİS
Telefon ı 0 434 2266718 (2 Hat)
Fax : 0 434 2266718 
E-Mail : bitlissaglik@yyu.edu.tr 

Muş Sağlık Yüksekokulu: 

Sağlık Yüksekokulu 1. Ulusal Sağlık Kongresi’nde alınan karar gereğince, sağlık hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek amacıyla, "Sağlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi" kapsamında, Sağlık Şurasının 174, 184 ve 185 nolu kararları doğrultusunda 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 1997/1998 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve 2000/2001 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 
4600 m2 kapalı alana sahip yüksekokul, kapalı spor salonu, kütüphane, uygulamaların yapıldığı teknik oda ve diğer birimlere sahiptir. Fiziki hiçbir eksikliği olmayan yüksekokulda en üst düzeyde hemşirelik eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Dersler yüksekokulun öğretim elemanları ve üniversitenin diğer birimlerinden görevlendirilen öğretim elemanları tarafından okutulmaktadır. Yüksekokulda sürekli olarak sağlık konulu konferanslar ve seminerler verilmektedir. Yüksekokulun öğrencileri, zaman zaman köylere giderek "Ulusal Aşı Kampanyası" na destek vermektedirler. Yüksekokulun öğrencilerinin Muş Devlet Hastanesi’ndeki uygulamalara katılmaları ile teorik bilgilerini pratikle birleştirerek üst düzeyde bilgilenmeleri amaçlanmakta ve bu anlamda da daha bilgili olmaları sağlanmaktadır. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muş Sağlık Yüksekokulu MUŞ
Telefon : 0 436 2126836
Fax : 0 436 2126839 
E-Mail : mussmyo@yyu.edu.tr  

Van Sağlık Yüksekokulu: 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu 1. Ulusal Sağlık Kongresi kararları gereği, sağlık hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla, Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında, 175, 184 ve 185. Yüksek Sağlık Şurası kararları doğrultusunda 10.10.1996 tarih ve 96/8566 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır.Mevcut haliyle yüksekokulumuz Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik olmak üzere üç adet bölümle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Yüksekokulumuz akademik kadrosunda 4 Yardımcı Doçent, 8 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman, idari kadrosunda ise 9 memur görev almaktadır. Yüksekokulumuzda yaklaşık 430 öğrenci öğrenim görmektedir. Yüksekokulumuz şehir merkezinde, Devlet Hastanesi yanında yer alan binasında hizmet vermektedir.
Van Sağlık Yüksekokulu’nun amacı Sağlık Memurluğu, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde okuyan öğrencilerine mümkün olan en iyi eğitimi vermek, bu öğrencilere mesleki tecrübeleri kazandırmaktır. Öğretim süresi bütün bölümlerde 4 yıl olup ders müfredatı diğer üniversitelerle eşdeğerdir. Sağlık Memurluğun Bölümünde 131 , Ebelik Bölümünde 141, Hemşirelik Bölümünde 157 , öğrenci okumaktadır.Ayrıca iki öğretim görevlimiz, 2000-2001 öğretim yılında ABD ve Sağlık Bakanlığı destekli bir proje kapsamında İstanbul’da gördükleri eğitimle Aile Planlaması (RİA-Rahim içi araç) sertifikası alarak, okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize bu sertifikayı verme yetkisi kazanmışlardır. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu Merkez VAN
Telefon : 0 432 2121486
Fax : 0 432 2150409 
E-Mail : vsmyo@yyu.edu.tr 

______________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI_____________________

Adilcevaz Meslek Yüksekokulu: 

Meslek Yüksekokulumuz 25.03.1993 tarih ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d maddesince kurulmuş olup, ilk defa faaliyet yılı olan 1993-1994 eğitim-öğretim dönemine 28.09.1993 tarihinde Adilcevaz Belediyesi Hizmet Binasının ilk iki katında 30 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 01.01.1994 tarihinden itibarende İlçe Halk Kütüphanesinin zemin, birinci ve ikinci katlarında 15.09.20001 tarihine kadar eğitim öğretime devam etmişdir. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında kendi hizmet binasının 1. blokuna taşınarak eğitim-öğretime burada devam etmektedir. 2. blokun inşaatınada devam edilmektedir. Yüksekokulumuzda aşağıdaki bölüm ve programlarda eğitim-öğretim verilmektedir. 
Bilgisayar Programcılığı,Büro Yönetimi ve Sekreterlik,İşletmecilik Programı,Muhesebe Programı,Turizm Otelcilik Programı,   
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Adilcevaz BİTLİS
Telefon ı 0 434 3112640,42,43
Fax : 0 434 3112641 
E-Mail : admyo@yyu.edu.tr

Ahlat Meslek Yüksekokulu:

Ahlat Meslek Yüksekokulu, Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.10.1992 tarih ve 4140 sayılı yazıları ile kurulmuştur.1992-1993 Öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, Teknik Programlar Bölümüne bağlı Restorasyon Programı ile öğretime başlamıştır. 1993-1994 Öğretim yılında Ahlat Kaymakamlığı’nca, Halı Kursu binası olarak yapılan bina Yüksekokulumuza tahsis edilmiş, bu öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Bilgisayar Programcılığı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Turizm ve Otelcilik Programları açılmıştır. Yine bu öğretim yılının bitiminde çeşitli nedenler dolayısıyla Restorasyon Programı kapatılmıştır. 1994-1995 Öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ile Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; 1998-1999 Öğretim yılında ise Teknik Programlar Bölümüne bağlı Otomotiv Programı; İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile Turizm ve Otelcilik Programlarının ikinci öğretimleri açılarak program sayısı genişletilmiştir. 
 
Yüksekokulumuz 2001-2002 Öğretim yılı itibariyle 10 Akademik personel, 13 idari personel , 7 bölüm ve 502 öğrenci ile eğitim-öğretimine devam etmektedir. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Ahlat BİTLİS
Telefon ı 0 434 4124089 (3 Hat)
Fax : 0 434 4124090 
E-Mail : ahlatmyo@yyu.edu.tr

Bitlis Meslek Yüksekokulu: 

Aralık 1992 tarihinde İnşaat programına önkayıtla alınan 25 öğrenci ile şu anda Gazi Paşa İlköğretimokulu olarak faaliyet gösteren binada öğretime başlamıştır.1996 yılında İl Müftülüğüne ait bir binada Öğretim faaliyetlerine devam edilmiş, 2000-2001 öğretim yılında, iki bloktan oluşan kendi hizmet binasına taşınmıştır.Sosyal Konutlar mevkisinde bulunan yüksekokulumuzun fiziksel kapasitesi mevcut bölümler gözönüne alındığında oldukça yeterlidir. Yüksekokulumuza ulaşım, her yarım saatte bir gerçekleşen Belediye otobüsü seferleriyle rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. 
Mevcut haliyle Yüksekokulumuz, İktisadi ve İdari Programlar ve Teknik Programlardan oluşan iki adet bölüm; İnşaat, Makine, Otomotiv, İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları ile Eğitim Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve İnşaat Programlarına ait İkinci Öğretim Programları da bulunmaktadır. Okulumuz bünyesinde 13 Akademik ve 9 İdari Personel mevcuttur.Meslek Yüksekokulumuzun şu andaki binasında 11 adet dersane, Çizim odası, Bilgisayar Laboratuarı, Motor Atelyesi, Kütüphane, Konferans Salonu, Kantin ve Yemekhane mevcuttur. Henüz binanın fiziki çevre düzeni tamamlanmamış olduğundan dolayı, sportif etkinlikleri gerçekleştirebilecek alanlar teşkil edilememiştir. Ayrıca Öğretim Elemanları ve İdari personeller için tahsis edilmiş ofisler oldukça yeterli düzeydedir.Meslek Yüksekokulumuza devam eden öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayabilecek olan Kredi Yurtlar Kurumuna ait 500 kişilik yurt, Okulumuza 3 km uzaklıktadır.  
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,İşletme Programı,Makina Programı
Otomotiv Programı,İnşaat Programlarıyla eğitim vermektedir. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksekokulu BİTLİS
Telefon ı 0 434 2267745 (3 Hat)
Fax : 0 4348 2267748
E-Mail : bitlismyo@yyu.edu.tr  

Erciş Meslek Yüksekokulu:

Erciş Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Makamı’nın 21.12.1992 tarih ve 408/1151, 25.01.1993 tarih ve 408/65 sayılı teklif yazıları ile YÖK Yönetim Kurulu’nun 25.02.1993 tarihli kararıyla 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 1993/1994 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Teknik Programlar; İnşaat, Elektrik ve Makine Programlarının açılması ile kurulmuştur.Yüksekokulumuza ait Programlar aşağıdaki gibidir.Elektrik Programı,İnşaat Programı,Makine Programı,Bankacılık Programı,Seracılık Programı (Henüz eğitim-öğretime başlamamıştır),Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Programı (Henüz eğitim-öğretime başlamamıştır) 
      
Yüksekokulun amacı, çağdaş eğitim seviyesini yakalamak ve piyasaya yönelik uygulamalı eğitim yapabilmektir. Bu doğrultuda, bölümlerle alakalı olarak şirket ve kuruluşlara stajyer öğrenci göndererek, öğrencilerin en son teknolojik makine ve techizatla tanışma fırsatını bulmalarını sağlamaktadır.
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erçiş Meslek Yüksekokulu Erçiş VAN
Telefon : 0 432 3882164 
Fax : 0 432 3519237
E-Mail : ercismyo@yyu.edu.tr 
 
Gevaş Meslek Yüksekokulu:

Artos dağlarının eteğinde, Van Gölü kıyısında yemyeşil bir ilçemiz olan Gevaş’ta 1994-95 eğitim-öğretim yılında kurulan meslek yüksekokulumuz, Bilgisayar Programcılığı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Bahçe Ziraatı olmak üzere üç programla Teknik Programlar Bölümü’nde; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’nde eğitim-öğretim verilmektedir. Eğitim kurumumuz; bilgisayar kursları, hayvan sağlığı ve her türlü zirai faaliyetleri ile yöre halkına yararlı olmaktadır.Yüksekokulda, ülkemizdeki ara insan gücünün karşılanmasına yönelik olarak öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu amacın maksimum düzeyde gerçekleşmesi için, öğrencilerin iş ortamına uyum sağlamaları çalışmaları staj uygulamaları ile sağlanmakta ve etkin sonuçlar alındığı görülmektedir. Öğretim sırasında ise, uygulama çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek gerek araç-gereç kullanımı ve gerekse pratik bilgi edinilmesi sağlanmaktadır. 
Yeni teknoloji ve uygulamalar araştırılarak, yeni bilgilerin verilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımının sağlanması temel hedef olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla, öğretim elemanı kadrosunda bulunan personelin yeni teknoloji ve bilgilere ulaşım imkanlarının geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu Gevaş VAN
Telefon : 0 432 6122434
Fax : 0 432 6122435
E-Mail : gevasmyo@yyu.edu.tr

Hakkari Meslek Yüksekokulu:

Hakkari Meslek Yüksekokulu, 1988 yılında ZEVE Kampüsü’nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan üniversitemiz ilk yüksekokuludur. Yüksekokul ilk olarak 1988 yılında Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Bölümü’ne öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Elektrik, Bilgisayar ve Muhasebe Bölümleri açılarak eğitime devam edilmiştir. Yüksekokul, 1997 Eylül ayında yapımı biten Hakkari il merkezindeki modern binasına taşınmış ve bu arada da atölye ile labaratuarlar tamamlanmıştır. Son olarak 1998 yılında İnşaat, Bankacılık ve Bahçe Ziraati Bölümleri açılarak toplam 7 bölümde yaklaşık 500 öğrenci ile eğitim yapılmaktadır. Bu bölümlerden Bilgisayar, Elektrik ve Muhasebe Bölümleri normal ve ikili olarak eğitim vermektedir. Yüksekokul bütçesinde personele ait 20 daireli ve merkezi ısıtmalı lojmanlar bulunmaktadır. Yüksekokula yakın bir çevrede Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Özalp Meslek Yüksekokulu:

Özalp Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Makamı’nın 20.01.1994 tarihli yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.08.1994 tarih ve 19424 sayılı yazıları ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Bünyesinde bulunan programlardan tekniker sıfatında öğrenci yetiştirmektedir.Özalp Meslek Yüksekokulu, 2 bölüm ve 6 programdan oluşmaktadır. Teknik Programlar Bölümü: Bilgisayar Programcılığı, Bahçe Ziraatı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Süt ve Süt Ürünleri ile Tarla Ziraatı programlarından oluşmaktadır. İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ise, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarından oluşmaktadır. 

Özalp Meslek Yüksekokulu, ülkemiz ve dünya gerçeklerine uygun öğrenciyi yetiştirmeyi hedeflemiştir. Gelişmiş ülkelerde istihdamın yarısını teşkil eden ara eleman ihtiyacının ülkemizde de belli bir orana erişebilmesi için kendi olanakları ölçüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine yoğunluk kazandırmaktadır. Bütün bunların yanında öğrencilerin gerek okulda, gerekse okul dışı ve okul sonrası yaşamlarında çağdaş Türkiye’nin öz değerlerine bağlı, Atatürkçü insanlar olarak yer almaları için tüm çabalar sarf edilmektedir.

Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp Meslek Yüksekokulu Özalp VAN
Telefon:  0 432 7122636,37
Fax : 0 432 7122635
E-Mail : ozalpmyo@yyu.edu.tr  

Tatvan Meslek Yüksekokulu:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Yüksek Okulumuz 5 Ekim 1987 yılında açılmış, 1993 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına ait bir binada eğitim-öğretimini sürdürmüştür. Daha sonra Eylül 1993’te biten yeni hizmet binasına taşınmıştır. Halen eğitim ve öğretimini burada sürdürmektedir.Başlangıçta laboratuar ve tütün yetiştiriciliği olmak üzere iki programla açılan yüksek okulumuz, 1992’de istihdam problemi yüzünden tütün yetiştiriciliği programının kapatılarak yerine gıda teknolojisi programının açılmasıyla program sayısı yeniden ikiye çıkarmıştır. 1993’te Bilgisayar Programcılığı ve Elektrik Programı, 1994’te Muhasebe Programı ve İşletmecilik Programı, 1995’te Harita Kadastro Programı, 1996’da İnşaat Programı, 1998’de ikinci öğretimli Bilgisayar ve Elektrik programları ile bu sayı 10’u bulmuştur. Bu durumda yüksek okulumuz mevcut 10 programı, Teknik Programlar, Sağlık Programlar ve İktisadi ve İdari Programlar bölümü olmak üzere üç bölüm halinde, 127 kız 315 erkek, toplam 442 öğrenci mevcudu, 17 idari ve 20 akademik personeli ile eğitim öğretimini sürdürmektedir. 

İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenciler için 100, erkek öğrenciler için 100 kişilik öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Tatvan BİTLİS
Telefon : 0 434 8276504, 8276533
Fax : 0 434 8276505
E-Mail : tmyo@yyu.edu.tr  

Van Meslek Yüksekokulu :

Van meslek Yüksekokulu, Rektörlük Makamı’nın 29.09.1992 tarihli teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu’nun 09.10.1992 tarihli kararıyla, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, 1992/1993 Eğitim-Öğretim Yılı’nda El Sanatları Programı’nın açılması ile kurulmuş ve El Sanatları Merkez Müdürlüğü binasında eğitim-öğretim faaliyetleine başlamıştır. Daha sonra Yüzüncü Yıl üniversitesi’nin 12.10.1992 tarihli teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu’nun 10.11.1992 tarihli kararıyla, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi gereğince, Teknik ve İktisadi-İdari Programlar Bölümlerine bağlı olarak 10 teknik ve 5 iktisadi program olmak üzere toplam 15 programla 1994/1995 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettirmektedir.
Van Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim faaliyetleri, piyasanın ihtiyaç duyduğu iyi eğitilmiş ara insangücü yetiştirme amacına yönelik olarak en verimli şekilde devam etmektedir. Teknik Programlar Bölümü’nde öğretim elemanı ihtiyacı olup, eksikliği duyulan öğretim elemanı açığını kapatmak için üniversitenin diğer birimleinden karşılama yoluna gidilmektedir.


Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu 65080 Kampüs VAN
Telefon ı 0 432 2251002 (7 Hat)
Fax : 0 432 2251415
E-Mail : vanmyo@yyu.edu.tr

Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu 1. Ulusal Sağlık Kongresi kararları gereği, sağlık hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla, Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında, 175, 184 ve 185. Yüksek Sağlık Şurası kararları doğrultusunda 10.10.1996 tarih ve 96/8566 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır.Mevcut haliyle yüksekokulumuz Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik olmak üzere üç adet bölümle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Yüksekokulumuz akademik kadrosunda 4 Yardımcı Doçent, 8 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman, idari kadrosunda ise 9 memur görev almaktadır. Yüksekokulumuzda yaklaşık 430 öğrenci öğrenim görmektedir.Yüksekokulumuz şehir merkezinde, Devlet Hastanesi yanında yer alan binasında hizmet vermektedir. 
Van Sağlık Yüksekokulu’nun amacı Sağlık Memurluğu, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde okuyan öğrencilerine mümkün olan en iyi eğitimi vermek, bu öğrencilere mesleki tecrübeleri kazandırmaktır. Öğretim süresi bütün bölümlerde 4 yıl olup ders müfredatı diğer üniversitelerle eşdeğerdir. Sağlık Memurluğun Bölümünde 131 , Ebelik Bölümünde 141, Hemşirelik Bölümünde 157 , öğrenci okumaktadır.Ayrıca iki öğretim görevlimiz, 2000-2001 öğretim yılında ABD ve Sağlık Bakanlığı destekli bir proje kapsamında İstanbul’da gördükleri eğitimle Aile Planlaması (RİA-Rahim içi araç) sertifikası alarak, okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize bu sertifikayı verme yetkisi kazanmışlardır. 
Adres : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Merkez VAN
Telefon ı 0 432 2145682, 2168333, 2161696
Fax : 0 432 2168334
E-Mail : vanshmyo@yyu.edu.tr  
   

İlgili Kişi :Prof.Dr. Yücel Aşkın
Adres1 :
Adres2 :
Posta Kodu :
Telefon :
Faks :
Elektronik Posta
Internet Sitesi

Önemli Not:

Kenthaber, Rekabetin korunmasına ilişkin dizinde yer alan ve yer almak isteyen tüm tüzel/gerçek kişiler için hiç bir ayrım yapmadan kayıt imkanı tanır. Kayıt olabilmek için tek koşul ücretsiz üye olmanızdır.

Üye olduktan sonra bilgilerinizi size verilen panelde "Firmalarım" linkine tıklayarak gönderebilirsiniz. Ekibimiz kısa zamanda bilgilerinizi teyit edip sayfanızın yayına açılmasını sağlayacaktır.

Bilgilerinizdeki eksiklik ve hataları bildirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı, özgün bir sayfa hazırlamak ve dizinimizden daha verimli faydalanmak isterseniz (ücretli) bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kenthaber, herhangi eksiklik, yanıltıcı bilgi yada amacını aşan bir durum olması halinde kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bu ve benzeri durumları bildirmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.