24
Eylül
2023
Pazar
MERKEZ - VAN
Belediye Sayfaları
Nufus
979.671
Yüz Ölçümü
19.069
İlçe Sayısı
12
Vali
Nufus
413.907
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
95
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Van Müzesi


Van il merkezi, Şerefiye Mahallesi’nde bulunan Van Müzesi’nde Van yöresinde 1932 yılından beri yapılan araştırmalar sonucunda toplanan eserler sergilenmektedir. Bu eserlerin başında Urartu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu eserleri gelmektedir.

Van’da 1930’lu yıllarda görev yapan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Noyan yöredeki kültür varlıklarını il merkezinde toplamaya başlamıştır. Bunların bir araya getirildiği depo Van Müzesi’nin temelini oluşturmuştur. Bu depodaki eserlerin sayıca artmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı 1945 yılında Van Müze Memurluğu’nu kurmuştur. Bundan sonra da bugünkü İhsan Kıygın’ın planına göre yeni bir müze binası yapılmış ve Van Müzesi Müze Müdürlüğü olarak 1972 yılında ziyarete açılmıştır.

Van Müzesi arkeoloji ve etnografya bölümlerinden meydana gelmiştir. Arkeoloji bölümü müzenin zemin katında yer almaktadır. Buradaki arkeolojik eserler salonu ve iç avluda Prehistorik dönemden başlayarak Urartu dönemi sonuna kadar olan eserler kronolojik bir sıra ile teşhir edilmiştir. Bu eserlerin arasında Tilkitepe ve Kızdamı ören yerlerinden çıkarılan obsidyen ve kemik aletler, pişmiş toprak eserler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Urartu dönemine ait eserler ayrı bir bölümde sergilenmiştir. Karagündüz Nekropol kazısına ait mezar buluntuları, Çavuştepe, Topraktepe, Van Kalesi, Anzaf Kalesi ve Ayanis Kalesi kazılarında ortaya çıkan çeşitli pişmiş toprak kap kacaklar, bronz miğferler, kılıçlar, kemerler, mozaik parçaları bu bölümün başlıca eserlerini oluşturmaktadır.

Müzenin iç avlusu taş eserler salonu olarak isimlendirilmiş ve burada Neolitik döneme tarihlendirilen Trişin Yaylası kaya resimleri, Urartu dönemine ait tabletler, kitabeler, Gevaş Selçuklu mezarlığından getirilen taş sandukalar teşhir edilmiştir.

Anzaf Kalesi kazılarında ele geçen tunç kalkan parçasıMüzenin etnografya bölümü yörenin yaşantısı ile ilgili etnografik eserlere ayrılmıştır. Bunların başında bölgeye özgü düz yaygılar, kilimler, Van’a özgü gümüş kemerler, bilezikler, tepelikler, gerdanlıklar, küpeler, tütün tabakaları, tespih ve ağızlıklar sergilenmiştir. Ayrıca değişik tarihlere ait yazma Kuran’lar, çeşitli hat örnekleri bunları tamamlamaktadır. Bu bölümde ayrı bir köşede düzenlenmiş olan Şark Köşesi de Van yaşantısına ışık tutmaktadır.

Van’ın kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle 2 Nisan 1990’da “Ermeni Katliamı Seksiyonu” müzenin etnoğrafik eserler salonunun girişinde düzenlenmiştir. Bu bölümde Rusların 1915 yılında Ermeni çeteleri desteği ile Van’ı işgal etmeleri ve burada yaptıkları katliamı gözler önüne sermektedir. Müzenin bu bölümünde Van’ın Erciş ilçesi Çavuşoğlu Samanlığı’nda yapılan katliamda şehit edilen Türklerin iskeletleri ile Zeve Köyü’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2.500 Türk’ün şehit edilişini anlatan belge, kitap ve fotoğraflar ayrı bir vitrin içerisinde sergilenmiştir.

Müzenin bahçesi büyük boyutlu taş eserlere ayrılmıştır. Burada Urartu dönemine ait zafer stelleri, Tanrı Teişeba kabartması, Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerine ait koç ve koyun mezar taşları, Selçuklu dönemi mezar taşları, mimari parçalar, lahitler, sütunlar ve sütun başlıkları sergilenmektedir.

Günümüzde Van Müzesi Urartu devletine başkentlik yaptığından ötürü zengin Urartu eserlerinin bir araya getirildiği bir müzedir. Bu nedenle de dünyanın en büyük Urartu müzesi konumundadır.


Şerefiye Mahallesi, Hacıosman Sokak No:9
Tel : (0432) 216 11 39
Faks : (0432) 214 25 10

Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar, www.istanbul.edu.tr adresinden alınmıştır. 

Yayın Tarihi : 4 Şubat 2008 Pazartesi 19:01:51
Güncelleme :21 Temmuz 2009 Salı 13:27:31

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR