20
Mayıs
2024
Pazertesi
MERKEZ - AYDIN
Nufus
946.971
Yüz Ölçümü
8.007
İlçe Sayısı
17
Vali
Nufus
231.884
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
61
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Nasuh Paşa Külliyesi

Aydın Köprülü Mahallesi’nde, Gazi Bulvarı üzerindedir. Aydınlı Nasuh Paşa tarafından 1708’de küçük bir mescit, medrese, han ve hamamdan oluşan bir külliye konumunda yaptırılmıştır. Yakın tarihlerde medresesinin içerisinden yol geçirilmiştir. Mescit, medreseyi kesen yolun sonunda hamamın kuzeybatısındadır ve bu yoldan 1,5 m. Yüksekliktedir. Moloz taşlı, tuğla hatıllı olarak yapılmıştır. Kuzey yüzünün ortasında mermer söveli yuvarlak kemerli kapının tam karşısında mihrap yer alır ve yedi kenarlı büyük bir niş şeklindedir.

Nasuh Paşa Medresesi aynı zamanda Osman Ağa Medresesi ismiyle de tanınır. Külliyenin ortasında oldukça geniş bir alanı kaplar. Doğu ucunda hamam, batısında da Nasuh Paşa Hanı (Zincirli han) bulunmaktadır. U şeklindeki medresenin bir bölümü içerisinden yol geçilirken yıkılmıştır. Mermer söveli ve yuvarlak kapının içerisi Yunan işgali sırasında örülerek kapatılmıştır. Günümüze 17 hücresi ulaşan medresenin orijinalinde 27 hücresi olduğu sanılmaktadır.

Külliyenin doğusunda yer alan Zincirli hanı iki bölümlüdür. Bunlardan ana bölüm dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Bu bölümün caddeye açılan kapısı üzerinde 1708 yılında yaptırıldığı yazılıdır. Moloz taş ve tuğla ile yapılan hanın tonozla örtülü sivri kemerli girişi iç avluya açılmaktadır. Avlunun birinci katında 18, ikinci katında da 27 odası vardır. Ahşap örtülü odalarda ocaklar ve dolap nişleri bulunmaktadır. Avlunun güneydoğusundaki bir koridordan hanın ikinci bölümüne geçilir. Buradaki cadde üzerinde sivri tuğla kemerli üç dükkân bulunmaktadır. Bu bölümlerde yolcuların hayvanları ve arabaları için ayrı bölümler vardır.

Külliyenin batı ucunda, medresenin yanında enine iki bölümden oluşan hamam yer almaktadır. Hamamın soyunmalık bölümüne beş basamaklı bir merdivenle çıkılır. İçeride dört köşede özel hücrelere ayrılmış olan sıcaklık bölümü sonradan yapılmış beton bir kubbe ile örtülüdür.
 


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 17 Nisan 2009 Cuma 23:43:48

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?