21
Nisan
2024
Pazar
SELÇUK - İZMİR
Belediye Sayfaları
Nufus
3.739.353
Yüz Ölçümü
11.973
İlçe Sayısı
31
Vali
Nufus
33.595
Yüz Ölçümü
295
Belediye Sayısı
10
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Ephesos (Efes) Surları

İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan antik Ephesos kenti surlarını Strabon MÖ.300 yıllarında Lysimakhos tarafından yaptırıldığını belirtmiştir. Helenistik dönem surlarının en iyi biçimde günümüze gelebilen bu surlardaki işçilik ve koruma yöntemleri oldukça ileri düzeydedir. Arazi konumuna uyum sağlayarak batıdan denize doğru alçaldıktan sonra küçük bir tepenin üzerinde bulunan kuleye ulaşılmaktadır. Kaynaklarda St. Paulos Hapishanesi olarak isimlendirilen bu kule diğerlerinden farklı olarak stratejik yönden özellik taşımaktadır. Burada bulunan bir kitabeden de kulenin bulunduğu bu yerin Astyages Tepesi olarak isimlendirildiği de öğrenilmektedir.

Buradaki surların kapıları arasında en tanınmış olanı da Koresos Kapısı ile Meryem Ana yolu üzerindeki Magnesia Kapılarıdır. Bunlardan Magnesia Kapısı MÖ. 300’de yapılmış, daha sonra İmparator Vespasianus döneminde (MS. 59–79) üç ayrı kemerli bir giriş şeklinde anıtsal bir görünümde yapılmıştır. Bu kapıdan çıkan yol bir yandan Ephesos’un 30 km. güneydoğusundaki Magnesia antik kentine ulaşırken diğer yandan da Panayır Dağı’nı çepeçevre dolaşmaktadır.

Surlar Helenistik dönem özelliklerini yansıtacak biçimde kendi ağırlıkları üzerine oturan ve demir zıvanalarla birbirlerine bağlanan büyük taş bloklardan meydana gelmiştir. Helenistik dönemde yapılmış olan kapının iki yanında dikdörtgen planlı iki yüksek kule bunların arkasında da bir avlu bulunuyordu. Bu avludan sonra da ikinci bir kapı ile Ephesos kentine giriliyordu. Buradaki meydan gri renkli büyük taş bloklarından meydana gelmiştir. Kapının önündeki meydanda kentin önemli kişilerine ait olduğu sanılan mermer lahitler bulunmuştur.

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 11 Şubat 2008 Pazartesi 19:37:25
Güncelleme :10 Haziran 2009 Çarşamba 14:16:16

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR