20
Temmuz
2024
Cumartesi
MERKEZ - MANİSA
Nufus
1.319.920
Yüz Ölçümü
13.810
İlçe Sayısı
16
Vali
Nufus
332.346
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
98
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Manisa İli Kaynakçası

R.M. Riefstahl, Cenubi Garbi Anadolu’da Türk Mimarisi, İstanbul 1941.
İbrahim Gökçen, Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar, İstanbul 1946-1950. C.I-II.
Oktay Aslanapa, Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı, Ankara 1977.
Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul1986.
Semavi Eyice, “İvaz Paşa Camisi” mad. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2001,C.23,s.492-494.
Evliya Çelebi, (Çev.Zuhuri Danışman) Seyahatname, İstanbul 1970,C.13.
Oktay Akşit, Manisa Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1983. İbrahim Hakkı Konyalı,”Kanuni Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultan’ın Vakfiyesi ve Manisa’daki Hayır Eserleri” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1969,S.8,s.47-56.
Feridun Emecen, XVI.Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989.
Nihat N. Yörükoğlu “Hafsa Sultan’ın Portresi, Vakıflar Bülteni, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1970, I,s.90-92.
Çağatay Uluçay-İbrahimGökçen, Manisa Tarihi, İstanbul 1939.
Çağatay Uluçay “Kanuni Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar”
Çağatay Uluçay-İbrahim Gökçen, Muradiye Vakıfları Manise Vakıflar ve Hayırlar, Manisa 1946.Kanuni Armağanı, T.T.K,Ankara1979,s.227-257.
İ.Aydın Yüksel “Hatuniye Külliyesi” mad. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C.16.s.501-503.
Filiz Oğuz,”Manisa Kurşunlu Han” Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Ankara 1974, S.I,s.109-127.
Kamil Su, Manisa Muradiye Camii ve Külliyesi, İstanbul 1940.
ErdemYücel,”Manisa Muradiye Camii Restorasyonu” Arkitekt, İstanbul 1964, S.315, s.88-90.
Erdem Yücel ” Manisa Muradiye camii ve Külliyesi” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1968, S.7,s. 207-214.
Erdem Yücel “Aziz Yuhanna İle Aziz Paulus’un Anadolu’daki Yedi Kutsal Kilisesi Ve Konu İli İlgili Müzelerimiz” 5.Müzecilik Semineri, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul 2000, s.116-124.
ErsalYavi-Necla Yavi, Manisa, İzmir 1995.
Barihüda Tanrıkorur, “Manisa Mevlevihanesi “ mad. Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, İstanbul 2003, C.28,s.1-3.
Nusret Köklü, Dünkü Manisa, Ankara 1970.
Sezai Küçük, “Manisa Mevlevihanesi” Manisa Araştırmaları, Manisa 2002, II,s.15-19.
Enis Karakaya “Manisa Mimari “ mad. İlam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi” İstanbull 2003,C.27, s.583-588.
Enis Karakaya,” Manisa (Mağnesia) Şehri Surlaı ve kalesi” “ Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1987,S.7,s.25-33.
Enis Karakaya “Restore Edilrek Eski Anıtsallığına Tekrar Kavuşturulan Sardes Gymnasium Kompleksi” Sanat Dünyamız, İstanbul 1985,S.32,sb.18-21.
Hakkı Acun, Manisa’da Türk Devri Yapıları,Ankara 1999.
İlhami Bilgin “Manisa Saruhan Bey Türbesi ve Zaviyesi” Manisa Dergisi, Manisa 1983, S.4,s.41-54.
Nusret Köklü “Saruhanlılar Devrinde Manisa ”Manisa Dergisi, Manisa 1983,S.4,s.22-40
Nusret Köklü,”Manisa’da Osmanlı Eserleri”, Manisa Dergisi, Manisa 1995,S.5, 6, 7, 8,9.
Rüstem Bozer, Kula Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara1988.


Kenthaber Kültür Kurulu
 

Yayın Tarihi : 6 Temmuz 2009 Pazartesi 11:56:19

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR