1
Ekim
2023
Pazar
MİLAS - MUĞLA
Belediye Sayfaları
Nufus
766.156
Yüz Ölçümü
12.851
İlçe Sayısı
12
Vali
Nufus
120.508
Yüz Ölçümü
2.167
Belediye Sayısı
120
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Firuz Bey Medresesi

Muğla ili Milas ilçesi Burgaz Mahallesi’nde Menteşe Valisi Firuz Bey’in 1394 yılında yaptırdığı caminin yanında medresesi de bulunmaktadır. Cami avlusunun batısında yer alan medrese cami ile birlikte aynı tarihte yapılmış, 1964-1965, 1976-1977 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Medresenin duvarlarının alt kısımları ve köşeleri kesme taştan, üst kısımları ise moloz taştan yapılmıştır. Medresenin duvarlarında kaba bir işçilik görülmektedir. Duvarlarda yer yer devşirme parçalar da kullanılmıştır.

Medrese kuzey-güney yönünde, kare planlı on altı hücreden meydana gelmiştir. Bunlardan güneydeki ilk sekiz hücre yan yana sıralanmıştır. Bu hücrelerden sonra yapı kuzeydoğuya yöneldiğinden ötürü dört hücre kuzeydoğudadır. Bunun köşesinde çatıya çıkışı sağlayan on bir basamaklı bir merdiven ile sokağa açılan dikdörtgen bir kapı bulunmaktadır. Bu kapının kuzeyinden itibaren yapı doğuya yönelmiş ve buraya da dört hücre yerleştirilmiştir. Bütün bu mekânların üzeri birbirlerinden farklı özellikler gösteren tonoz ve kubbelerle örtülmüştür. Güneydeki iki ve altıncı hücreler tromplu, bir, dokuz ve on birinci hücreler sivri tonozlu, yedi ve sekizinci hücreler bindirme tonozlu, on ikinci hücre haçvari tonozlu, diğerleri de çapraz tonozludur. Kubbe ve tonozların üzeri onarım sırasında bir çatı ile örtülmüştür.

Hücrelerin hepsi avluya dikdörtgen birer kapı ile açılırlar. Bir ve onuncu hücrenin dışında kalan hücrelerin içerisinde birer ocak nişi bulunmaktadır. Ayrıca bu hücreler mazgal tipi pencerelerle dışarıya açılırlar.

Medresenin kuzey ve güney cepheleri tamamen sağırdır. Batı cephesi ise evlerle kapatılmıştır. Aynur Durukan, bu medresenin bu mekânlardan oluşmadığını ileri sürmekte ancak, medresenin tam planı ve hücre sayısı ile ilgili olarak da kesin bir bilgi verememektedir.

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 8 Şubat 2008 Cuma 11:04:45
Güncelleme :8 Temmuz 2009 Çarşamba 17:27:04

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?