28
Mayıs
2024
Salı
KAHTA - ADIYAMAN
Belediye Sayfaları
Nufus
582.762
Yüz Ölçümü
7.614
İlçe Sayısı
9
Vali
Nufus
115.658
Yüz Ölçümü
1.488
Belediye Sayısı
87
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Nymphaios (Kahta)


Kahta Kalesi

Kahta İlçesi'nin 20.km. kuzeyinde Kocahisar Köyü (Eski Kâhta) yakınında bulunan tepe üzerindeki Kahta kalesinin yapım tarihi bilinmemekle beraber, MÖ.XI.yüzyılda Hititlerden kaldığı sanılmaktadır. Sonraki dönemlerde yöreyi ele geçiren çeşitli topluluklar bu kaleyi onarmış ve bazı ekler yapmışlardır. kalenin son onarımı Sultan I.Mahmut dönemine aittir. Buradaki bir kaya kabartmasında da Kommegene kralı I.Mithridates mitolojik tanrılardan herakles ile el sıkışırken gösterilmiştir. Buradaki en önemli kalıntı kaleden aşağıdaki Kahta Çayına inen 400 metre uzunluğundaki merdivenli yoldur. kalenin kuşatılması olasılığına karşı, kalenin su gereksinimini Çaydan karşılamak için kayaların arasına oyularak yapılmış olan bu yol bazen açıktan, bazen de içeriden dönerek inmektedir.

Kalenin güney yamacındaki bir kayaya yazılmış oldukça büyük ölçüde, Yunanca yazıtta Kommegene Krallığının başkenti Arsemeia ve Kral Antiochos hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca bu yazıtın altında basamaklarla inilen oldukça derin ve büyük bir dehliz görülmektedir. Kalenin içerisindeki düzlükte Cami, Hamam ve Su Sarnıcı gibi yapıların kalıntıları görülmektedir.

Karakuş Tümülüsü

Karakuş TümülüsüAdıyaman’ın 49 km. doğusunda, Kahta (Nymphaios) Çayı’nın açtığı dere yatağının batısında tepe üzerinde , kırma kalker ve çakıl taşlarının yığılmasıyla oluşturulmuş 21 m. yükseklikte bir tümülüstür. 

Tümülüsün güney ve batısında dört adet 9 m. yüksekliğinde Dor nizamında sütun bulunmaktadır. Sütunlar üzerinde boğa, aslan, kartal heykelleri ve tokalaşma sahnelerinin olduğu kabartma vardır.

Doğudaki sütunun en üst kasnağında ve sütun başlığının hemen altında bulunan kitabede, Komamagene Kralı Mitthrrdates, tümülüste annesi İsias’ın kızkardeşi Antiochis ile onun kızının beraberce gömülü olduğunu belirtmektedir.


 

Cendere Köprüsü

Kahta’nın 18 km kuzeyinde, Roma imparatoru Septimius Severius zamanında Samsat’ta karargah kuran XVI. Lejon tarafından yaptırılan köprü iki bin yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Köprünün başlangıçta dört sütunlu olduğu, sütunlarının Septimius Severius, karısı Julia Domna oğulları Caracalla ve Getta’ya adandığı, daha sonra Getta’nın sütunu, kardeşi Caracalla tarafından öldürülmesinin ardından kaldırılmıştır.


Derik Kalesi

Derik KalesiCendere Köprüsünden sonra Sincik yolu üzerindeki Datgeli köyünün yakınlarındaki 1400 m. rakımlı bir tepenin üzerine kurulmuştur. 

M.S. 70’lerde Romalılar tarafından yapıldığı ve 300’lere kadar kullanıldığı tahmin edilen, içerisinde büyük bir tapınak bulunan bölgenin kutsal alanı kabul edilen kalenin hemen yakınında Kommagene döneminde inşa edilen Temenos kalıntıları bulunmaktadır. 

Yayın Tarihi : 7 Kasım 2004 Pazar 13:10:15
Güncelleme :18 Temmuz 2008 Cuma 16:20:11

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?