1
Ekim
2023
Pazar
MERKEZ - MARDİN
Belediye Sayfaları
Nufus
835.173
Yüz Ölçümü
8.891
İlçe Sayısı
10
Vali
Nufus
130.916
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
64
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Mardin İli Kaynakçası

Katip Ferdi, Mardin Mülük-ı Artukıyye Tarihi,(Neşr.Ali Emiri) İstanbul 1331.
Evliya Çelebi Seyyahatnamesi (Türkçeleştiren Zuhuri Danışman)İstanbul 1975,C.VI.s148-154.
A.Gabriel, Voyages Archeologiqus dans la Turquie, Orientale, Paris 1940.
Oktay Aslanapa,Türk Sanatı, II, İstanbul 1973.
Ara Altun, Mardin’de Türk Devri Mimarisi, İstanbul1971.
Ara Altun, Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul l978.
Ara Altun,Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988.
Ara Altun, “Eminüddin Külleyesi” mad. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1995, C.11,s.119.
Ara Altun, “Mardin’de İki Artuklu Medresesi” Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul1970, III,s.253-263. Ara Altun, “Anadolu’da Artuklu Devri Medreselerinin Plan Şemaları Üzerine Notlar” Vakıflar Dergisi, Ankara S.X,s.229-233.
Ara Altun, “Mardin Ulu Cami ve Çifte Minareler Üzerine Birkaç Not” Vakıflar Dergisi, Ankara ,S.IX,s.192-200.
Ara Altun, “Mardin” TürkiyeTuring ve Otomobil Kurumu Belleteni, İstanbul 1971, S.29/308, s.11-15.
Ara Altun, “Abdüllatif Camii” mad. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988,C.1,s.255-256.
İbrahim Artuk, Mardin Artukoğulları Tarihi, İstanbul 1940.
Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İstanbul 1969.
Abdülgani Fahri Bulduk (Neş.Burhan Zengin), Mardin Tarihi, Ankara 1999.
Apdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, Ankara 1969.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, İstanbul 1970.
Hanna Dolapönü, Tarihte Mardin, İstanbul1972.
P.Gabriel Akyüz,Mardin İli’nin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul 1998.
Firdevs Sayılan “Mardin Evleri” Türkiyemiz, İstanbul 1987, S.53, s.7-14.
Banu Bilgicioğlu “Mardin Mimari” mad. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2008, C.23,s.48-51.
Mehmet Taşdemir, “Mardin” mad. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul 2003, C.28,s.43-48.
Fügen Ilter “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde 12.ve 13. Yüzyıl Artukoğulları Medreselerinin Yeri” Vakıflar Dergisi, Ankara 1969, S.8,s.197-208.
E.Füsun Alioğlu, Mardin Şehir Dokusu ve Evler,Tarih Vakfı, İstanbul 2003.
Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 1978.
Cevdet Çulpan, Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonlarına Kadar Türk Köprüleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara l975.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 7 Temmuz 2009 Salı 16:25:12

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR