12
Aralık
2023
Salı
GÜDÜL - ANKARA
Belediye Sayfaları
Nufus
4.466.756
Yüz Ölçümü
26
İlçe Sayısı
26
Vali
Nufus
10.676
Yüz Ölçümü
419
Belediye Sayısı
27
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Güdül Genel Bilgi

Güdül Genel Bir Görünüm

İç Anadolu Bölgesi'nde, Ankara'ya bağlı bir ilçe olan Güdül, kuzeydoğusunda Çamlıdre, doğusunda Kızılcahamam, güneydoğu ve güneyinde Ayaş, batısında Beypazarı ilçeleri, kuzeyinde de Bolu İli ile çevrilidir.

Güdül Karadeniz'in dağlık ve ormanlık alanlarıyla İç Anadolu'nun tepeleri arasında geçiş kuşağıdır. Kuzeydeki küçük bir bölümü Karadeniz Bölgesi'ne taşan ilçe toğpraklarının kuzeyini Köroğlu Dağlarının güney uzantıları kaplamıştır. İlçe topraklarının sularını kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akan Kirmir Çayı sular. Kirmir Çayının vadi tabanında ise Ova düzlükleri uzanır.

Deniz seviyesinden 720 m. yükseklikteki ilçenin yüzölçümü 419 km2, 2000 Yılı genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 20.938'dir. Ankara'ya 82 km. uzaklıktadır.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. başlıca ürünleri arasında, buğday, arpa, şekerpancarı ve üzüm gelmektedir. Az miktarda da olsa elma, armut, pirinç, nohut, mercimek ve fasulye yetiştirilir. Hayvancılık sığır ve tiftik keçisi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Tulumtaş Mağarası

Yapılan araştırma ve incelemeler, Güdül çevresinde tarih öncesi çağlardan beri yerleşildiğini ortaya koymuştur.İlçe yakınından geçen Kirmir Çayı boyunca kayalara oyulmuş mağaraların Hititlere(M.Ö. 2000) ait olduğu sanılmaktadır. MÖ.VIII.yüzyılda Frigler buraya egemen olmuşlardır.

İlçenin İn-Önü denilen bu mevkiindeki mağaralarda haç işaretlerine rastlanmasından ötürü, Hıristiyanlığın yayılması sırasında buraların Romalılardan kaçan Hıristiyanlarca kullanıldığını göstermektedir. Sonraki dönemlerde Bizanslıların da burada yaşadıkları sanılmaktadır. Dağın içini oymak suretiyle yapılan bu mağaralarda, merdivenlerle kat kat yukarılara çıkılmaktadır. Bu mağaralar İç Anadolu’daki Ürgüp-Göreme mağaralarına benzerlik göstermekte olup, Bizans döneminde Hıristiyan keşişlerinin yaşadıkları yerlerdir.

Güdül Evleri

Malazgirt Savaşı'ndan (1071) sonra Güdül ve çevresi Anadolu Selçukluları’nın idaresine geçmiştir. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Mesut’un eniştesi ve Ankara Emiri olan Şehabüldevle Güdül Bey tarafından bugünkü ilçenin olduğu yerde küçük bir şehir kurulmuştur.

Kirmir Çayı vadisinin güneyinde kurulan Güdül, gelişmemiş bir yerleşimdir. Belediyesi 1903'te kurulmuştur. 1957'de ilçe konumuna getirilmiştir.

Güdül'ün evleri iki veya tek katlı olup, toprak damlı kerpiç duvarlıdır. Bunlardan 39 ev , iki cami, 4 çeşme ve 13 işyeri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar, www.gudul.gov.tr adresinden alınmıştır.

 

 


 

Yayın Tarihi : 6 Nisan 2009 Pazartesi 13:16:32

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR