28
Mayıs
2024
Salı
MERKEZ - KONYA
Belediye Sayfaları
Nufus
1.959.082
Yüz Ölçümü
39.000
İlçe Sayısı
32
Vali
Nufus
0
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
1
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Konya İli Kaynakçası

Charles Texier (Çeviren Ali Suat), Küçük Asya, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara 2002, C.III;
L.Laborde, Voyages en Asia Mineure et en Syrie, Paris 1837;
Eflâki (Çeviri:Tahsin Yazıcı), Ariflerin Menkıbeleri, İstanbul 1964;
K.Erdmann, “Das Anatolische Karavansaray des XIII”, Jahrunderts, Berlin 1961, S.33;
Semavi Eyice, “Sultaniye-Karapınar’a Dair”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C.XV., S.20, s.117-140;
Semavi Eyice, “Aziziye Camisi Maddesi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1991, C.4, s.347;
Semavi Eyice, “Alaeddin Camisi Maddesi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, C.2, s.524-527;
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1964;
Hamza Gündoğdu, “Karapınar ve Kayalıköy Yakınlarında Yağmapınarı Camii”, Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1983, S.XVII, s.141-147;
Hamza Gündoğru, “Karapınar’da Selimiye Külliyesi”, Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası, Ankara 1989, S.2, s.40-45;
Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, Konya 1962;
Mehmet Önder, Konya Rehberi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları;
Mehmet Önder, “Konya’da Karatay Medresesi Portali Kitabeleri”, Aslanapa Armağanı, İstanbul 1996;
İ.Hakkı Konyalı, Nasrettin Hoca’nın Şehri Akşehir, İstanbul 1945;
İ.Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964;
Haluk Karamağaralı, “Mevlana’nın Türbesi” Türk Etnoğrafya Dergisi, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul 1966, S.VII-VIII, s.38-42;
Erdoğan Erol, “Mevlana Müzesi”, Sanat Dünyamız, İstanbul 1981, S.23, s.2-9;
Ara Altun “Konya’da Bulgur Tekkesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1971, S.IV.s.49-60;
Selçuk Mülayim, “Karatay Medresesi Maddesi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C.24, s.475-476;
Selçuk Mülayim, “Konya Karatay Medresesinin Ana Kubbe Geometrik Bezemesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul 1982, C.XI.s.111-132;
Selçuk Mülayim, “İplikçi Camisi Maddesi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2000, C.22, s.373-375;
Yılmaz Önge, “Konya Alaeddin Camisi’nin Çinili Mihrabı”, Önasya Mecmuası, Ankara 1969, S.41;
Yılmaz Önge, “Konya’da Beyhekim Mescidi”, Önasya Mecmuası, Ankara 1968, S.29;
Tanju Cantay, “Konya Karatay Medresesinin İnşa Tarihi ve Kapısının Mimari Kuruluşu” Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Ankara 1987, S.6, s.25-30;
Haşim Karpuz, “Konya’da Selçuklu Medreseleri”, Sanatsal Mozaik, İstanbul 1998, S.33, s.52-58;
Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Lala Mustafa Paşa Külliyesi Maddesi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2003, C.27, s.75-77;
Tahsin Samur, Ilgın’da Türk Devri Yapıları, Konya 1992;
Mahmut Akok, “Konya’da Sırçalı Medresesinin Rölöve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara 1970, S.XVIII.-I, s.5-35;
Mahmut Akok, “Konya’da Sahip Ata Hanikâh, Camiinin Rölöve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1972, S.XIX-II, s.5-38;
Semra Ögel, Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1966;
R.Hüseyin Ünal, “Seyyid Harun Camii ve Önündeki Üç Kümbet (Seydişehir-Konya”, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul 1976, S.VI.,s.45-66;
Ahmet Vefa Çobanoğlu-Doğan Yavaş, “İnce Minareli Medrese”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2000, C.22, s.269-270;
Yusuf Demirci, “Akşehir’de Bir Selçuklu Baş Eseri” Sanatsal Mozaik, İstanbul 1998, S.33, s.22-23;
Gaffar Totaysalgır, Saideli Kadın Hanı, Konya 1939;
Ataman Demir, “Kadın Han”, Pireli, İstanbul 1987, S.48, s.14-17;
Ataman Demir, “Kuruçeşme Hanı”, Pireli, İstanbul 1986, S.47, s.24-27;
Erdem Yücel, “Beyşehir Demirli Mescit ve Çinileri”, Arkitekt, İstanbul 1967, S.328, s.177-179;
Cemile Çelik Yücel, “Konya Ereğli’si”, Sanatsal Mozaik, İstanbul 1998, S.33, s.44-51;
Temuçin Aygen, “Obruk Gölleri” İlgi, İstanbul 1984, S.38, s.17-19;
Temuçin Aygen, “Beyşehir Gölü”, İlgi, İstanbul 1985, S.41, s.13-15;
Tahsin Öz, “Yetmiş Yıl Önce Konya”, Türk Tarih Kurumu Belleteni, Ankara 1967, S.122, s.201-222;
Ali Baş, “Konya Kervansarayları”, Sanatsal Mozaik, İstanbul 1998, S.33, s.60-69.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2009 Perşembe 16:15:23

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR