25
Temmuz
2024
Perşembe
GÜMÜŞHANE

Lütfi Fikri


Lütfi Fikri   (1872-1934)

Düşün adamı ve politikacı. 1890’da Mülkiye Mektebini, 1983’te Paris Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1895’te meşrutiyet için çalışmaları nedeniyle on dört aya mahkum oldu. Çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra Avrupa’ya kaçtı. Oradan Mısır’a geçti. Avukatlık yaptı. Yazınla ilgilendi. Siyasal içerikli yazılar yazdı. 1908’de İstanbul’a döndü. Mebusan Meclisi’ne Dersim Milletvekili seçildi. 1910’da “Mutedil Hürriyetperver” partisini kurdu. 

Tanzimat gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazetenin başyazarı oldu. Tanzimat gazetesi birkaç kez kapatıldı. Aynı gazeteyi Teşkilat, takdirat, Tenbihat, Tesisat adlarıyla çıkardı. Cumhuriyet Dönemi’nde Meşrutiyet yanlılığı nedeniyle İstiklal Mahkemesi’nde iki kez yargılandı, aklandı.
Yapıtlarından bazıları şunlardır: 

Şimdiki İzdivaçlar (oyun), 
Erkekler Arasında (oyun). 
Tüm yapıtları Mısır’da yayınlanmıştır.
Vekilinize soru sormak/sorununuzu iletmek ister misiniz?
Sorular/Cevaplar