19
Temmuz
2024
Cuma
MERKEZ - ÇANAKKALE
Belediye Sayfaları
Nufus
476.128
Yüz Ölçümü
9.737
İlçe Sayısı
12
Vali
Nufus
115.775
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
54
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Saat Kulesi

Çanakkale Saat Kulesi

Çanakkale Saat Kulesi Sultan II.Abdülhamid döneminde 1897-1898 yılında Cemil Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Bazı kaynaklarda da Çanakkale Konsolosu veya tüccarı İtalyan Vitalis Gaptirole’nin saat kulesinin yapımı için on bin altın gönderdiği yazılıdır.

Saat Kulesi kare planlı, aşağıdan yukarıya doğru incelen prizma planlıdır. Kesme taştan yapılmış olan kule bir balkon, üç silme ile dört bölüme ayrılmıştır. Bunun üzerine de çanın asıldığı çokgen gövdeli bir köşk yerleştirilmiştir. Bu köşkün altında dört yöne doğru yuvarlak kadranlı birer saat bulunmaktadır.

Kulenin iki ve üçüncü katlarında hafif sivri kemerli aydınlık pencereleri bulunmaktadır. Kuleye güney cephesindeki bir kapıdan girilmektedir. Ayrıca kuzey yönüne de yuvarlak kemerli bir çeşme yerleştirilmiştir.

Çeşmenin mermerden yalak ve ayna taşı bulunmaktadır. Saat Kulesinin kaidesinde çeşmenin silinmiş olan bir kitabesi bulunmaktadır. T.Hancıoğlu’nun okuduğu bu kitabe:

Pir şehinşahın zülal-i himmeti eyledi reyyan milleti
Barek Allahu hazret-i Abdülhamid oldu her ferdin medar-ı raveti
Ya ilahi sen bağışla millete iştimal etti cihane niğmeti
Munteşir envari şavi seraser herkezin artmakta mesudiyeti
O makkarrı hemişe hayr endişenin ola her yıl ömrünün her saati
Bunda saat var, burcunda var nazıra, çeşme var, ayine var kıldikkati
Birde afatı savaıktan masum eylemek üzre konuldu aleti
Bahusus etti Cemil Paşa gibi bundan gayrituri çok hizmeti
Hazreti Mevla müesser eylesin nice umrana o hali hasleti
Hame ran ol zevkaı şükran eyle astikanın işte budur himmeti
Aleti tezyin eyleyip tarihini söyle yahu geldi eşref saati
Sene 1313 Ketebehu Recep Yesari
.

Saat Kulesinin Altındaki Çeşme

 


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 8 Şubat 2008 Cuma 11:21:56
Güncelleme :11 Mayıs 2009 Pazartesi 14:47:26

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR