28
Eylül
2023
Perşembe
MERKEZ - ADANA
Belediye Sayfaları
Nufus
2.006.650
Yüz Ölçümü
14.030
İlçe Sayısı
16
Vali
Nufus
0
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
1
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Adana İli Kaynakçaları

Adana Şer-i Mahkeme Sicilleri, Adana Müzesi.
V.Langlois, Voyage dans la Cilicie dans les Montagnes de Taurus, Paris 1861.
Paul Deschamps, Le Chateau de Servantikar en Cillicie, Paris 1973.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri, Atatürk Kültür Dili ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1984.
Hadi Altay, Adım Adım Çukurova, Adana 1965.
Muzaffer Batur, “Ramazanoğulları Mimarisi”, Güney Dergisi, Adana 1971.
Ş.Berker, “Osmanlı Devrinde Çukurova ve Civarına Ait Bazı Vesikalar”, Çukurova, Adana 1944.
Naci Kum, “İslam ve Osmanlı Türkleri Devrinde Misis”, Anadolu Araştırmaları, Ankara 1955, C.I, S.1, s.197–108.
K.Ener, Tarih Boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, İstanbul 1962.
E.Kartekin, Ramazanoğulları Beyliği Tarihi, İstanbul 1979.
Anonim (Sabih Erken), Türkiye’deki Vakıf Abideler ve Eski Eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1972, C.I.
Sabih Erken, “Saklı Kalmış Mimari Anıtlarımız, Önasya, Ankara 1971, S.66, s.8–9.
A.Osman Uysal, “Adana Ulu Camii” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1985, C:XIX, s.277–284.
Selma Aktan, Dünkü ve Bugünkü Adana, Adana 1967.
Mehmet Bozdoğan, Adana İli, Adana 1969.
Nusret Çam, Adana Ulu Camii Külliyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
Ş.Öztürk, “Adana İlinde Ramazanoğullarına ait Akça Mescit-Uu Cami ve Yağ Camii”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara 1966 (Yayınlanmamış Lisans Tezi).
Ahmet Cevdet Çamurdan, Cumhuriyetin 50.Yılında Kozan’ı Tanıyalım, Ankara 1973.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 14 Mart 2009 Cumartesi 13:04:08
Güncelleme :24 Mayıs 2009 Pazar 19:09:20

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR