9
Aralık
2023
Cumartesi
ESKİŞEHİR

Yahya Özsoy


Yahya ÖZSOY(1926-  )

Eğitimci. Rıfkıye Köyü’nde doğdu, Çifteler Köy Enstitüsü’nde öğrenim gördü. Bir süre köy öğretmenliği, gezici başöğretmenlik yaptıktan sonra 1953-1954 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Bölümünde okudu. İstanbul Yıldız ve Ankara Sağırlar Okulunda görev aldı. 1956-1961 yıllarında Ankara İlköğretim Müfettişliği yaptı ve Ankara Rehberlik-Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 1061-1964 arasında Amerika’da uzmanlık öğrenimi gördü.
 
Yurda dönüşünde, İlköğretim Genel Müdürlüğünde Özel Eğitim Şube Müdürlüğüne getirildi. Başbakanlık Devlet personel Dairesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev aldı. 1975’te doçent, 1981’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İletişim Fakültesinde öğretim görevlisi oldu.
Özsoy, Türkiye’de 1952’lerde başlayan, konuşma ve işitme özürlülerinin eğitimine yönelik çalışmaların öncüsüdür.
Yapıtlarından bazıları: 

Eğitimde Öğrenci Tanıma Teknikleri (1976), 
Eğitimde Gruplama ve Gruplama Çalışma Teknikleri (1969), 
Özel Eğitime Giriş (1981), 
Konuşma Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri (1982).
Vekilinize soru sormak/sorununuzu iletmek ister misiniz?
Sorular/Cevaplar