21
Mayıs
2024
Salı
İNEGÖL - BURSA
Nufus
2.439.876
Yüz Ölçümü
11.043
İlçe Sayısı
18
Vali
Nufus
208.314
Yüz Ölçümü
1.004
Belediye Sayısı
99
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Karaca Bey Kervansarayı

İnegöl, Ortaköy’de bulunan Karacabey Kervansarayı ile ilgili bilgilere Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında rastlanamamıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi, Ortaköy’deki ile bu kervansarayı Karacabey’deki imaretin vakıfları arasında olduğunu ileri sürmüştür.

Karaca Bey Kervansarayı, Karaca Bey tarafından XV.yüzyılın ortalarında yaptırmıştır. Uzun süre harap halde kalan bu yapı, 1982 yılına kadar ağıl olarak kullanılmış, iç bölümleri, kapı kemerleri ve içerisindeki odalarının büyük bir kısmı yıkılmıştır. Bundan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile mantar üretme çiftliğine dönüştürülmüş, güneydoğu köşesindeki payesinin yanına bir havuz yapılmıştır. Kervansarayın odalarının bazı odalarındaki nişler yıkılarak pencere haline getirilmiştir.

Kalıntılarına dayanılarak kervansarayın dikdörtgen planlı olduğu, iki sıra halinde üçer sütundan oluşan dizi ile içerisi üç bölüme ayrılmıştır. Bu sütunlar birbirlerine ve duvarlara sivri kemerlerle bağlanmışlardır. Orta alanın üzeri beşik tonoz ile örtülüdür.Kuzey yönündeki giriş kapısı beşik tonozlu bir eyvan içerisine alınmıştır. Doğu, batı ve güney duvarları birbirlerine simetrik üçer nişler halindedir. Kervansarayın içerisinde herhangi bir süsleme elemanı ile karşılaşılamamıştır. Ancak, giriş kapısının kemer alınlığında tuğla ile yapılmış balık sırtı bir motif dikkati çekmektedir. Yapının bütünü moloz taş ve tuğladan yapılmıştır.


Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 7 Şubat 2008 Perşembe 17:25:03
Güncelleme :3 Mayıs 2009 Pazar 20:13:48

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR