21
Mayıs
2024
Salı
MERKEZ - KÜTAHYA
Nufus
583.910
Yüz Ölçümü
11.875
İlçe Sayısı
13
Vali
Nufus
237.570
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
130
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Büyük Bedesten

Kütahya Timurtaş Paşa Camisi ile Sadettin Paşa Camisi arasında bulunan Büyük Bedesten günümüzde Sebze Hali olarak kullanılmaktadır. Büyük Bedesten Gedik Ahmet Paşa’nın vakfı olup, XV.yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır.

Kütahya’daki Büyük ve Küçük Bedestenler aynı alanda yapılmış olmalarına rağmen bu yapıya büyük isminin verilmesi iç mekânının diğerinden daha geniş olmasından kaynaklanmaktadır.

Bedesten dikdörtgen planlı, kesme taş ve tuğladan yapılmış olup, hafif sivri beşik tonozlarla örtülü bir yolun iki yanında ve daha alçakta kalan, tonozları ortadaki tonoza dik karşılıklı dükkânlardan meydana gelmiştir. Dükkânlar birbirlerinden sağır dükkânlarla ayrılmıştır. Tonoz örtülü bu dükkânlardan bazılarının içlerinde nişler bulunmaktadır. Kuzeyde Kavaflar Sokağı’na bakan girişin farklı bir konumu vardır. Buradaki giriş hafif sivri kemerlerle dışarıya açılan irişin alt tarafında dar bir açıklık bulunmaktadır. Günümüzde ahşap bir duvarla kapatılmış olan bu nişin arkasına da bir dükkân yerleştirilmiştir. Karşısında da geniş bir nişin bulunmaktadır. Bu iki nişin arasındaki kapı kemerini arkasında ise pandantifli, kubbeli kare bir mekân yer almaktadır. Bu mekândan kemerli bir geçişle ortadaki beşik tonozlu koridora girilmektedir. Bedestenin güney tarafında ortadaki iki veya üç dükkân l928’lerden sonra değiştirilerek dördüncü bir kapı açılmıştır.

Günümüzde kuzey tarafında, tonozlu geçişin iki yanında beşerden on dükkân; güneyde yeni açılan kapının iki yanında dörderden sekiz dükkân bulunmaktadır. Bu dükkânlar kısmen de olsa orijinalliğini korumaktadır. Bedestenin ortasında sekizgen mermer bir şadırvan bulunmaktadır.

Bedestenin Sadettin Camisi yönüne açılan Çemberciler Kapısı dışında ve iki tarafta da dükkânlar olan ortada nişli bir kapı bulunuyordu. Ancak 1952 yılında yol genişletmesi sırasında bunlar yıktırılmıştır. Günümüze orta yolun çevresinde on sekiz dükkân gelebilmiştir.

Bedesten dıştan kiremit örtülü bir çatının altına alınmıştır. Tonoz örtüleri içerisinde ampir üslubunda bezemeler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra yuvarlak kompozisyonlar halinde Rumiler, kıvrık dallar ışınlar ve girlantlar da bezemeler görülmektedir. Bedestenin bir bölümü belediyenin mülkiyetinde olmasına rağmen bazı dükkânlar şahıslara aittir. Bu duru yapının içerisinde bazı uyumsuzluklara neden olmuştur.

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 9 Şubat 2008 Cumartesi 11:48:24
Güncelleme :3 Temmuz 2009 Cuma 16:24:41

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR