22
Eylül
2023
Cuma
MERKEZ - KÜTAHYA
Nufus
583.910
Yüz Ölçümü
11.875
İlçe Sayısı
13
Vali
Nufus
237.570
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
130
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Kütahya Muvakkithanesi

Kütahya Balıklı Mahallesi’nde, Çarşı içerisindeki eski müftülük binası önünde bulunan Muvakkithane’nin kitabesi bulunmamakla beraber, 1831-1832 yıllarında Kütahya Mütesellimi Halil Kâmili Ağa tarafından yaptırdığı kaynaklardan öğrenilmektedir. Halil Kâmili ağa Muvakkithaneyi yaptırdıktan bir yıl sonra, onunla ilgili 1832 tarihli bir vakfiye düzenlemiştir. Muvakkithane’ye Sultan II.Mahmut döneminde Hattat Rakım tarafından bir tuğra konulmuş, ancak günümüzde bu tuğranın nerede olduğu bilinmemektedir.

Osmanlı yaşamında namaz vakitlerinin ve zamanın öğrenilmesi için XIX.yüzyılın ilk yarısından sonra muvakkithaneler yapılmıştır. Kütahya Muvakkithanesi de bunlardan birisi olup, kesme taştan yapılmıştır. Muvakkithane üç kenarlı bir sebile benzemekte, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Güney duvarı sağır olup, içerisine batısındaki küçük bir kapıdan girilmektedir. Kuzey tarafındaki üç kenarlı cephede her kenar plasterlere dayanılarak yuvarlak kemerli, ince uzun dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Batı cephesinde de aynı şekilde pencereler görülmektedir. Bunlar basit demir şebekelerle örtülmüştür. Üzeri kiremit örtülü geniş saçaklı bir çatı ile örtülen bu yapı ahşap tavanlı ve bağdadi bez kaplamalıdır. Muvakkithane’nin ortasında oval bir kubbesi bulunmaktadır.


Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraf, www.kutahyakultur.gov.tr adresinden alınmıştır.

Yayın Tarihi : 4 Temmuz 2009 Cumartesi 11:23:23

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR